Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nurty badań pedeutologicznych by Mind Map: Nurty badań
pedeutologicznych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Nurty badań pedeutologicznych

empiryczny

W. Dzierzbicka - podstawową wartością nauczyciela jest wczuwanie się w psychikę ucznia i optymizm

M. Grzegorzewska - metoda obserwacji, dwa typy nauczyciela: wyzwalający i hamujący

intelektualny

S.Dobrowolski

osobowościowy

J. Dawid

Z. Mysłakowski

S. Schuman

M. Kreutz

współczesne nurty

preorientacja i poradnictwo zawodowe, selekcyjna rola egzaminu wstępnego

proces przygotowania przyszłych nauczycieli do zawodu

studia zaoczne dla nauczycieli pracujących

adaptacja zawodowa młodych nauczycieli

relacje nauczyciel - społeczeństwo, kultura, nauka

rola społeczna nauczyciela w środowisku lokalnym i jej przemiany

problemy nauczycieli wycofujących się z zawodu

status zawodowy, prawa i obowiązki nauczyciela

nauczyciel - specjalista

decydująca rola wiedzy i umiejętności w pracy nauczyciela