Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Niepowodzenia szkolne by Mind Map: Niepowodzenia szkolne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Niepowodzenia szkolne

Rodzaje

ukryte

jawne

ukrywane

Przyczyny

złe warunki społeczno- ekonomiczne ucznia

biopsychiczne ,,wyposażenie" uczniów

poziom rozwoju umysłowego dzieci

dydaktyczne

błędy matodyczne w prowadzeniu lekcji

niedostateczna znajomość ucznia przez nauczyciela

brak opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce

Rodzaje trudności

zależne od ucznia

zależne od nauczyciela

zależne od programu kształcenia

zależne od stosowanych form, metod i środków realizacji programu

Skutki

zaburzenia rozwoju

pogorszenie ogólnej sprawności umysłowej

spadek zainteresowania nauką

obniżenie odporności nerwowej

obniżenie tolerancji na stres

konflikty emocjonalno uczuciowe w domu

Zapobieganie

profilaktyka pedagogiczna

diagnoza pedagogiczna

New node