Niepowodzenia szkolne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Niepowodzenia szkolne by Mind Map: Niepowodzenia szkolne

1. Rodzaje

1.1. ukryte

1.2. jawne

1.3. ukrywane

2. Przyczyny

2.1. złe warunki społeczno- ekonomiczne ucznia

2.2. biopsychiczne ,,wyposażenie" uczniów

2.3. poziom rozwoju umysłowego dzieci

2.4. dydaktyczne

2.5. błędy matodyczne w prowadzeniu lekcji

2.6. niedostateczna znajomość ucznia przez nauczyciela

2.7. brak opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce

3. Rodzaje trudności

3.1. zależne od ucznia

3.2. zależne od nauczyciela

3.3. zależne od programu kształcenia

3.4. zależne od stosowanych form, metod i środków realizacji programu

4. Skutki

4.1. zaburzenia rozwoju

4.2. pogorszenie ogólnej sprawności umysłowej

4.3. spadek zainteresowania nauką

4.4. obniżenie odporności nerwowej

4.5. obniżenie tolerancji na stres

4.6. konflikty emocjonalno uczuciowe w domu

5. Zapobieganie

5.1. profilaktyka pedagogiczna

5.2. diagnoza pedagogiczna

5.3. New node