Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RODZINA by Mind Map: RODZINA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

RODZINA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Przemiany Rodziny

Desakralizacja i prywatyzacja

Transformacja celów

Przemiany wielkości

Przemiany struktury i realizacji

Przeobrażenia w obrębie funkcji

Rodzina rekonstruowana

Destabilizacja

Alternatywne formy rodziny

Klasyfikacja polskich rodzin

Matrialchalna

Patriarchalna

Egalitarna

Nuklearna

Dwupokoleniowa

Wielopokoleniowa

Niepełna

Pełna

Rozbita

Adopcyjna

Zastępcza

Zdemoralizowana

Zrekonsturowana

Zdezorganizowana

Funkcje rodziny

Seksualna

Prokreacyjna

Kontrolna

Stratyfikacyjna

Ekonomiczno-Gospodarcza

Opiekuńcza

Wychowawczo-socjalizująca

Ekspresyjno-emocjonalna

Ludyczno-rekreacyjna

Organizacja doboru malżeństw

Związki Aranżowane

Dobór wlasny

Style Kierowania rodzina

Demokratyczny

Autokratyczny

Liberalny

Postawy rodzicielskie

Pozytywne

Negatywne

Reguły doboru

Zakaz kazirodztwa

Reguły endo i egogamii

Wymóg dziewictwa

Reguły zawierania związków mnogich