RODZINA

Rodzina jest podstawową mikrostrukturą społeczną. Stanowi pewien rodzaj ładu i zapotrzebowania społecznego. Służy zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RODZINA by Mind Map: RODZINA

1. Funkcje rodziny

1.1. Seksualna

1.2. Prokreacyjna

1.3. Kontrolna

1.4. Stratyfikacyjna

1.5. Ekonomiczno-Gospodarcza

1.6. Opiekuńcza

1.7. Wychowawczo-socjalizująca

1.8. Ekspresyjno-emocjonalna

1.9. Ludyczno-rekreacyjna

2. Klasyfikacja polskich rodzin

2.1. Matrialchalna

2.2. Patriarchalna

2.3. Egalitarna

2.4. Nuklearna

2.5. Dwupokoleniowa

2.6. Wielopokoleniowa

2.7. Niepełna

2.8. Pełna

2.9. Rozbita

2.10. Adopcyjna

2.11. Zastępcza

2.12. Zdemoralizowana

2.13. Zrekonsturowana

2.14. Zdezorganizowana

3. Style Kierowania rodzina

3.1. Demokratyczny

3.2. Autokratyczny

3.3. Liberalny

4. Postawy rodzicielskie

4.1. Pozytywne

4.1.1. Akceptacja dziecka

4.1.2. Współdziałanie z dzieckiem

4.1.3. Szanowanie praw dziecka

4.2. Negatywne

4.2.1. Odrzucająca

4.2.2. Unikająca

4.2.3. Nadmiernie wymagająca

4.2.4. Nadmiernie chroniąca

5. Przemiany Rodziny

5.1. Desakralizacja i prywatyzacja

5.2. Transformacja celów

5.3. Przemiany wielkości

5.4. Przemiany struktury i realizacji

5.5. Przeobrażenia w obrębie funkcji

5.6. Rodzina rekonstruowana

5.7. Destabilizacja

5.8. Alternatywne formy rodziny

6. Organizacja doboru malżeństw

6.1. Związki Aranżowane

6.2. Dobór wlasny

7. Reguły doboru

7.1. Zakaz kazirodztwa

7.2. Reguły endo i egogamii

7.3. Wymóg dziewictwa

7.4. Reguły zawierania związków mnogich