(23) Joaquin Joseph Manuel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
(23) Joaquin Joseph Manuel by Mind Map: (23) Joaquin Joseph Manuel

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Ito ay ang pangngalan nasa bahaging panaguri

1.2. Ito ay ang nagtatanggap nang pandiwa

1.3. Ito ay pangngalang na tumatanggap sa kilos o pandiwa

1.4. Ito ay ang nagtatangap sa pangungusap

1.5. Ito ay nagsasabi tungkol sa paksa

1.6. Ito ay ang pinapagusapan

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Tiyak na pangngalan ng bagay,tao,lugar,hayop,at pangyayari

2.1.1. Tao: _________________________

2.1.2. Bagay: _______________________

2.1.3. Hayop: ______________________

2.1.4. Lugar: _______________________

2.1.5. Pangyayari: __________________

2.2. Hindi tiyak na pangngalan ng bagay,tao,hayop,lugar, at pangyayari

2.2.1. Tahas

2.2.2. Basal

2.2.3. Lansak