(31) PANGNGALAN FILIPINO 6-E Joaquim Miguel G. Santos

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
(31) PANGNGALAN FILIPINO 6-E Joaquim Miguel G. Santos by Mind Map: (31) PANGNGALAN FILIPINO 6-E Joaquim Miguel G. Santos

1. Pantangi - Tiyak na pangngalan ng tao,hayop,bagay,lugar o pangyayari.

1.1. Tao: Jose Rizal

1.2. Bagay: Toyota

1.3. Hayop: Dory

1.4. Lugar: Amerika

1.5. Pangyayari: Pasko

2. Gamit ng Pangngalan

2.1. Simuno: Si Karl ay mabait na bata.

2.2. Kaganapang pansimuno: Sila ay masaya na bata.

2.3. Pamuno: Si Markus ay gumagawa ng mabuti araw-araw.

2.4. Tuwirang layon: Si Gng. Roda ay bumigay ng mataas na puntos sa mga bata.

2.5. Layon ng pang-ukol: Palagi tumutulong ang mga bata sa iba't ibang tao.

3. Uri ng Pangngalan

3.1. Pambalana - Di-tiyak na pangngalan para sa tao,hayop,bagay,pangyayari o lugar.

3.1.1. Tahas: Nakikita ito at puwede mo mahawak.

3.1.2. Lansak: Grupo ng mga pangngalan.

3.1.3. Basal: Naramdamin natin pero hindi natin mahawak.