ERA MASYARAKAT JAHILIYYAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERA MASYARAKAT JAHILIYYAH by Mind Map: ERA MASYARAKAT JAHILIYYAH

1. TAKRIF

1.1. JAHILIYYAH

1.1.1. ASAL جَهَلَ

1.1.1.1. TIDAK TAHU

1.1.1.2. BODOH

1.1.1.3. JAHIL

1.1.2. JAHILIYYAH AKIDAH

1.1.3. JAHILIYYAH AKHLAK

2. SEBELUM KERASULAN NABI (DARI SEGI AKIDAH)

2.1. AGAMA YAHUDI

2.2. AGAMA NASRANI

2.3. AGAMA HANIF

2.4. KEPERCAYAAN MAJUSI

2.5. KEPERCAYAAN ANIMISME

2.6. AGAMA PENYEMBAH BERHALA

3. SEBELUM KERASULAN NABI (DARI SEGI AKHLAK)

3.1. AKHLAK BURUK

3.1.1. BERJUDI & MINUM ARAK

3.1.2. PENZINAAN&PELACURAN BERLELUASA

3.1.3. MENGAMALKAN BIGAMI

3.1.4. PEWARIS HARTA HANYA LELAKI

3.1.5. MEMBUNUH ANAK PEREMPUAN

3.1.6. AMAL TENUNG NASIB

3.1.7. BERPERANG KERANA PERKARA KECIL

3.2. AKHLAK BAIK

3.2.1. TEPATI JANJI

3.2.2. BERANI,KUAT&PANTANG SERAH KALAH

3.2.3. JAGA KEBERSIHAN MULUT DAN KUKU

3.2.4. TIDAK KAHWIN DENGAN SAUDARA YANG ADA PERTALIAN DARAH

3.2.5. HORMAT TETAMU

3.2.6. TAAT PEMIMPIN

3.2.7. HORMAT BULAN HARAM

4. SEBAB RASULULLAH SAW DIUTUSKAN

4.1. MEMBAWA AJARAN YANG BENAR

4.2. SEMPURNAKAN AKHLAK

4.3. MASYARAKAT ARAB LEBIH MUDAH DILENTUR

4.4. KEDUDUKAN SEMENANJUNG ARAB YANG STRATEGIK

5. TINDAKAN HALANG PENGARUH JAHILIYYAH MODEN

5.1. TERAP NILAI JATI DIRI

5.2. BENTUK SEMANGAT MUHIBBAH DALAM MASYARAKAT

5.3. TANAM SIKAP HATI-HATI DAN WASPADA DALAM MASYARAKAT

5.4. JAGA DAN AMBIL BERAT ANTARA SATU SAMA LAIN

5.5. TAMBAH ILMU PENGETAHUAN