Copy of FRANCO C. BARTOLABAC FILIPINO 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of FRANCO C. BARTOLABAC FILIPINO 6-F by Mind Map: Copy of FRANCO C. BARTOLABAC FILIPINO 6-F

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno: Ang pinaguusapan sa pangungusap.

1.2. Kaganapang pansimuno: Ito ay ang pangngalan na nasa panaguri ng pangungusap.

1.3. Pamuno: Ito ay ang nagsasabi tunkol sa paksa.

1.4. Tuwirang layon: Ito ay pangngalang tumatangap sa ginawa ng simuno.

1.5. Layon ng pang-ukol: Ito ay pinaguukulan ng kilos na isinasaad ng pandiwa.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi: Ito ang tiyak ng pangngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, kaisipan, kondisyon, at pangyayari.

2.1.1. Tao: Jose Rizal

2.1.2. Bagay: Samsung Tablet

2.1.3. Hayop: Aso

2.1.4. Lugar: SM Megamall

2.1.5. Pangyayari: Bagong Taon

2.2. Pambalana: Ito ay ang kanariwang pangngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, kaisipan, kondisyon, at pangyayari.

2.2.1. Tahas: Ito ay pangngalang nahahawakan at nakikita.

2.2.2. Basal: Ito ay pangngalang HINDI nahahawakan at nakikita. Ideya lang sila.

2.2.3. Lansak: Ito ay ang pangngalang laging nakagrupo.