(8) PANGNGALAN FILIPINO Victor Thomas C. Dawis 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
(8) PANGNGALAN FILIPINO Victor Thomas C. Dawis 6-F by Mind Map: (8) PANGNGALAN FILIPINO Victor Thomas C. Dawis 6-F

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno- Si John ay naglalaro ng bola.

1.2. Kaganapang pansimuno- Si Matthew ay nagbasa ng kanyang aklat.

1.3. Pamuno- si Gng Roda,ang aming guro sa Araling Panlipunan,ay tinuruan kami ng kasaysayan ng Pilipinas.

1.4. Tuwirang layon- Si Andre ay Gumawa ng kanyang Produktong Pagganap.

1.5. Layon ng pang-ukol- Tungkol sa Produktong Pagganap ang ginawa ni Andre.

1.6. Panawag- John, aalis na tayo.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi- Tiyak na pangalan ng tao,bagay,hayop,lugar,pangyayari

2.1.1. Tao: Cole Cabardo

2.1.2. Hayop: Yuri

2.1.3. Lugar: 13th st.

2.1.4. Pangyayari: Pasko

2.2. Pambalana- pangkaraniwang tao, bagay,hayop,lugar,pangyayari

2.2.1. Tahas- Ito ang mga Pangngalan na maaring hawakan at makita.

2.2.2. Basal-ang mga Pangngalan na hindi maaring hawakan at nakikita pero nararamdaman.

2.2.3. Lansakan- nagsasaad ng grupo ng mga tao,hayop,lugar,bagay.