(1) Lucas Draco C. Agustin 6-B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(1) Lucas Draco C. Agustin 6-B by Mind Map: (1) Lucas Draco C. Agustin 6-B

1. Uri ng Pangngalan

1.1. Pantangi

1.1.1. Tao: Jose Rizal (ngalan ng bayani)

1.1.2. Bagay: Samsung Galaxy (ngalan ng tablet)

1.1.3. Hayop: Sarah (ngalan ng aso)

1.1.4. Lugar: Tagaytay (ngalan ng lugar)

1.1.5. Pangyayari: Pasko (ngalan ng pangyayari)

1.2. Pambalana

1.2.1. Tahas: nakikita o nahahawakan

1.2.2. Basal: hindi nakikita o nahahawakan pero nararamdaman

1.2.3. Lansak: dami o bilang ng tao o bagay

2. Gamit ng Pangngalan

2.1. Simuno ay paksa ng pangungusap

2.2. Kaganapang pansimuno simuno at pangngalan sa panag-uri ay iisa

2.3. Pamuno ay ang pangngalang tumutukoy sa simuno at nasa bahagi ng simuno

2.4. Tuwirang layon ayang pangngalang tumatanggap ng kilos

2.5. Layon ng pang-ukol aang pangngalan ay pinaglalaan ng kilos