Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa by Mind Map: Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa

Vertaistuki

vertaispalaute

yhdenvertainen työskentely

keskeneräisyyskin on hyväksyttävää

rationaalinen työnjako

Rakentavan kritiikin antaminen ja vastaanottaminen

Hyötyjä työelämään

Ohjaa projektityyppiseen työtapaan

ohjaa läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen

Työskentely virtuaalitiimeissä

vertaistuki

aineistojen jakamisen helppous

Ajansäästäminen yhdessä tekemällä

Mahdollisuudet

innovaatiot

yhteiset käsitekartat

ryhmien muodostaminen uudella tavalla

joustavammat työskentelytavat ja -ajat

osallistujien erityisosaaminen tulee läpinäkyvämmäksi

vertaistuki

Esimerkit

Tänne kannattaisi lisätä ainakin Joannan esittelemiä keissejä.

LeMill

Esimerkki2

Haasteita, ongelmia

Julkisuuden sietäminen

Omaksua uusi tapa tehdä

Ajankäyttö

erot teknisissä valmiuksissa

asenteet ja ennakkoluulot

yhteistuottaminen - tekijänoikeudet

erilaisten työskentely- ja kirjoitustapojen hyväksyminen

luottamuksen puute

Haasteet kommunikoinnissa kun ei näe

Tekstin omaksuminen yhteisenä omaisuutena -> Kuka tahansa saa muokata

New node