Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa by Mind Map: Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa

1. Hyötyjä työelämään

1.1. Ohjaa projektityyppiseen työtapaan

1.2. ohjaa läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen

1.3. Työskentely virtuaalitiimeissä

1.4. vertaistuki

1.5. aineistojen jakamisen helppous

1.6. Ajansäästäminen yhdessä tekemällä

2. Esimerkit

2.1. Tänne kannattaisi lisätä ainakin Joannan esittelemiä keissejä.

2.2. LeMill

2.3. Esimerkki2

3. Vertaistuki

3.1. yhdenvertainen työskentely

3.2. vertaispalaute

3.3. keskeneräisyyskin on hyväksyttävää

3.4. rationaalinen työnjako

3.5. Rakentavan kritiikin antaminen ja vastaanottaminen

4. Mahdollisuudet

4.1. innovaatiot

4.2. yhteiset käsitekartat

4.3. ryhmien muodostaminen uudella tavalla

4.4. joustavammat työskentelytavat ja -ajat

4.5. osallistujien erityisosaaminen tulee läpinäkyvämmäksi

4.6. vertaistuki

5. Haasteita, ongelmia

5.1. Julkisuuden sietäminen

5.2. Omaksua uusi tapa tehdä

5.2.1. Perinteinen ryhmätyö ei välttämättä ole yhteisöllistä (tehtävien ratkaisut kootaan kuin palapeli)

5.3. Ajankäyttö

5.3.1. Monta hommaa samanaikaisesti, panostetaan deadlinejen mukaan, ei prosessin (yhteisölliseen prosessiin havahdutaan vasta kun homman pitäisi olla valmis)

5.4. erot teknisissä valmiuksissa

5.5. asenteet ja ennakkoluulot

5.6. yhteistuottaminen - tekijänoikeudet

5.7. erilaisten työskentely- ja kirjoitustapojen hyväksyminen

5.8. luottamuksen puute

5.9. Haasteet kommunikoinnissa kun ei näe

5.10. Tekstin omaksuminen yhteisenä omaisuutena -> Kuka tahansa saa muokata

6. New node