İlyas Əfəndiyev

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlyas Əfəndiyev by Mind Map: İlyas Əfəndiyev

1. Cavan yolçu

1.1. hekayə

2. Sən həmşə mənimləsən

2.1. pyes

3. Aydınlıq gecələr

3.1. povest

4. Körpüsalanlar

4.1. roman