Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAYILAR by Mind Map: SAYILAR

1. sayma sayıları

2. doğal sayılar

3. tam sayılar

3.1. pozitif tamsayılar

3.2. negatif tam sayılar

4. rasyonel sayılar

4.1. pozitif rasyonel sayılar

4.2. negatif rasyonel sayılar

5. irrasyonel sayılar