Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Bilim Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Bilim Dalları

1. Moleküler Biyoloji

1.1. Canlıların yapısını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

2. Botanik

2.1. Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

3. Histoloji

3.1. Dokuların yapısını ve vücudun hangi kısımlarında bulunduğunu inceler.

4. Sitoloji

4.1. Hücrenin yapısını ve kısımlarını inceler.

5. Anatomi

5.1. Canlıların organlarını, yerlerini, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

6. Fizyoloji

6.1. Canlıyı oluşturan doku ve organların görevlerini ve çalışma şekillerini inceler.

7. Embriyoloji

7.1. Zigotun oluşumundan ergin birey oluşuncaya kadar canlıların gelişim evrelerini inceleyen bilim dalıdır.

8. Genetik

8.1. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır.

9. Biyoteknoloji

9.1. Teknoloji ve mühendislik bilgilerini kullanarak canlıların gen alış verişlerini ve günlük yaşantıda nasıl kullanılabileceklerini inceler.

10. Mikrobiyoloji

10.1. Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır.

11. Evrim

11.1. Canlıların oluşumunu, değişimini, yeni canlıların nasıl oluştuğunu ve bunların kökenini araştıran bilim dalıdır.

12. Zooloji

12.1. Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

13. Ekoloji

13.1. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

14. Biyokimya

14.1. Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları ve bunların canlı üzerindeki etkilerini inceler.

15. Hidrobiyoloji

15.1. Suyun içinde yaşayan canlıları, suyun özelliklerini ve canlıların bu ortamdaki yaşamlarını inceler.

16. Sistematik

16.1. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre ayrı ayrı sınıflandırılmasını sağlayan bilim dalıdır.