Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Bilim Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Bilim Dalları

1. Sitoloji

1.1. Hücrenin yapısını ve kısımlarını inceler.

2. Anatomi

2.1. Canlıların organlarını, yerlerini, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

3. Embriyoloji

3.1. Zigotun oluşumundan ergin birey oluşuncaya kadar canlıların gelişim evrelerini inceleyen bilim dalıdır.

4. Zooloji

4.1. Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

5. Ekoloji

5.1. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

6. Biyokimya

6.1. Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları ve bunların canlı üzerindeki etkilerini inceler.

7. Hidrobiyoloji

7.1. Suyun içinde yaşayan canlıları, suyun özelliklerini ve canlıların bu ortamdaki yaşamlarını inceler.

8. Sistematik

8.1. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre ayrı ayrı sınıflandırılmasını sağlayan bilim dalıdır.

9. Moleküler Biyoloji

9.1. Canlıların yapısını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

10. Botanik

10.1. Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

11. Histoloji

11.1. Dokuların yapısını ve vücudun hangi kısımlarında bulunduğunu inceler.

12. Fizyoloji

12.1. Canlıyı oluşturan doku ve organların görevlerini ve çalışma şekillerini inceler.

13. Genetik

13.1. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır.

14. Biyoteknoloji

14.1. Teknoloji ve mühendislik bilgilerini kullanarak canlıların gen alış verişlerini ve günlük yaşantıda nasıl kullanılabileceklerini inceler.

15. Mikrobiyoloji

15.1. Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır.

16. Evrim

16.1. Canlıların oluşumunu, değişimini, yeni canlıların nasıl oluştuğunu ve bunların kökenini araştıran bilim dalıdır.