fosil yakıtlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
fosil yakıtlar by Mind Map: fosil yakıtlar

1. kömür

1.1. oluşumu

1.1.1. turba

1.1.2. linyit

1.1.3. taş kömürü

1.1.4. antrasit

1.2. kömür ve çevre

2. petrol

2.1. ham petrol

2.1.1. oluşumu

2.1.2. rafinasyonu

2.1.3. bileşenleri

3. hidrokarbonlar

3.1. alkanlar

3.2. alkenler

3.3. alkinler

3.4. alkoller

3.5. aromatik bileşikler