Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Style negocjacyjne by Mind Map: Style negocjacyjne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Style negocjacyjne

aktywno-kooperacyjny

- odporność na emocje -aktywne uczestnictwo - szczegółowa analiza detali - siła logicznych argumentów

odporność na emocje

siła logicznych argumentów

szczegółowa analiza detali

aktywne uczestnictwo

aktywno-walczący

przyjmowanie inicjatywy

okazywanie negatywnych uczuć (irytacja, niezadowolenie)

pasywno-współpracujący

uleganie

współpraca

konwencjonalne postępowanie

nastawienie na wartośći

pasywno-walczący

dyplomatyczne podejście

empatia

otwartość na nowe rozwiązania