Style negocjacyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style negocjacyjne by Mind Map: Style negocjacyjne

1. aktywno-kooperacyjny

1.1. odporność na emocje

1.2. siła logicznych argumentów

1.3. szczegółowa analiza detali

1.4. aktywne uczestnictwo

2. aktywno-walczący

2.1. przyjmowanie inicjatywy

2.2. okazywanie negatywnych uczuć (irytacja, niezadowolenie)

3. pasywno-współpracujący

3.1. uleganie

3.2. współpraca

3.3. konwencjonalne postępowanie

3.4. nastawienie na wartośći

4. pasywno-walczący

4.1. dyplomatyczne podejście

4.2. empatia

4.3. otwartość na nowe rozwiązania