Kulturę globalną wg Webera

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kulturę globalną wg Webera by Mind Map: Kulturę globalną wg Webera

1. kategorię rzeczywistości (oznacza całe naturalne, biologiczne otoczenie człowieka)

2. kategorię societalną (otoczenie społeczne człowieka)

3. 3. kategorię wartości (zespół norm, obyczajów, wartości, ideałów)