Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Taktyki w fazie głównej negocjacji by Mind Map: Taktyki w fazie głównej negocjacji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Taktyki w fazie głównej negocjacji

Argumentowanie przy pomocy korzyści dla drugiej strony

Położenie nacisku na tym, co nasz partner może zyskać, zgadzając się na naszą opcję

Polemika ze stanowiskiem drugiej strony przy pomocy proszenia o radę

Sugerujemy partnerowi, by postawił się na naszym miejscu - pomyślał, co on by zrobił w naszej sytuacji.

Argumentowanie przy zaangażowaniu maksimum uwagi drugiej strony

Odwoływanie się do wszystkich zmysłów negocjacyjnego partnera

Zimne argumenty są mniej skuteczne, niż gorące

Poszukiwanie i odkrywanie interesów

Zadawanie pytania "dlaczego?"

Poszukiwanie prawdziwej przyczyny

Próba znalezienia innego rozwiązania

Upieranie się przy obiektywnych kryteriach

Staramy się określić podstawy zajmowanego przez partnera stanowiska

Aktywne słuchanie

Podążanie za rozmówcą

Parafrazowanie słów rozmówcy

Wykorzystywanie siły ciszy

Otwarta postawa, sympatyczny wyraz twarzy, przyjazny ton głosu