Metody badań socjologicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań socjologicznych by Mind Map: Metody badań socjologicznych

1. ilościowe

1.1. kwestionariusz

1.1.1. telefoniczny

1.1.2. środowiskowy

1.1.3. prasowy

1.1.4. pocztowy

1.1.5. panelowy

2. jakościowe

2.1. wywiad swobodny

2.1.1. wywiad biograficzny

2.1.2. focus

2.2. obserwacja

2.2.1. uczestnicząca

2.2.2. nieuczestnicząca

2.2.3. jawna

2.2.4. ukryta

2.2.5. kontrolowana

2.2.6. niekontrolowana

2.3. analiza danych zastanych

2.3.1. dokumenty

2.3.2. pamiętniki

2.3.3. gazety, artykuły