Nierówności społeczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nierówności społeczne by Mind Map: Nierówności społeczne

1. 1. Przeciwstawienie klasy pracującej i klasy właścicieli

1.1. praca jest najważniejszym kontaktem w życiu społecznym a jej charakter nadaje odpowiedni status społeczny. Klasa właścicieli środków produkcji jest najbardziej uprzywilejowana. Podział ten obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka a konsekwencją jego jest panowanie klasy rządzącej i wyzysk klasy pracującej.

2. 2. Przeciwstawienie płci

2.1. pod wpływem presji kulturowej czyli socjalizacji w rodzinie, lansowanych wzorców w mediach oraz kontroli społecznej kobiety i mężczyźni przyjmują określony charakter swoich ról społecznych. Tradycyjny podział na płeć opiera się o zasadę opozycyjnych cech co w konsekwencji dyskryminuje kobiety z życia zawodowego. Nierówność charakteryzuje się w tym wypadku nierównym tempem awansu, nierównej płacy na tych samych stanowiskach i mniejszym eksponowaniu osiągnięć.

2.1.1. New node

3. 3. Przeciwstawienie grup większościowych i mniejszościowych narodowościowych i etnicznych

3.1. jest to nierówność związana z procesem migracji, przemieszczania się i mieszania zbiorowości, które powodują, że pewne grupy społeczne znajdują się w sytuacji mniejszości narodowościowych i etnicznych. Znajdująca się w większości oraz mocno zakorzeniona w strukturach organizacyjnych, instytucjonalnych ludność miejscowa posiada liczne możliwości obrony swoich interesów

3.1.1. New node

4. 4. Nierówność w edukacji i szkolnictwie

4.1. źródłem jest nierówny dostęp i brak środków na edukacje. W konsekwencji istnieją grupy społeczne, które z góry mają ograniczone możliwości na rynku pracy. Narażone na to są w szczególności osoby ze wsi, ubogich rodzin, środowisk patologicznych, obszarów upadku jakiegoś sektora jak byłe tereny PGRów, kopalni, stoczni, gdzie problem stanowi przekwalifikowanie się na inny zawód. Należy podkreślić, że problem dostępu do edukacji bardzo się poprawił w ostatnich latch w Polsce.