Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOODLE-Aprenent i fent història a la Web 2.0 by Mind Map: MOODLE-Aprenent i fent història a la Web 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MOODLE-Aprenent i fent història a la Web 2.0

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=35

ALUMNES

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=27

Confirmacions d'assistència

Comprovacions dels esdeveniments

Edició de treball

Comunicació

PROFESSORS

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=27

Esdeveniments

Grups

Enllaços

Comunicació

ANÀLISI

Context implementació

Competències

Objectius

DESENVOLUPAMENT

Proposta

Metodologia

Canal de comunicació: El canal principl de comuicació entre docent i alumnes serà a partir de les tasques proposades. Degut a la gran quantitat  de canals de comunicació que ofereixen les difeents eines, calrà centralitzar la comunicació principal en un sol canal que podrà variar segons cada activitat.

Eines web 2.o

Avaluació

Exposicions i comentaris dels estudiants.   Participació en el fòrum.   Avaluació diagnòstica: per determinar els coneixements previs i poder prendre accions correctores.   Avaluació formativa: per fer el seguiment dels resultats dels alumnes per afavorir l'adquisició dels objectius d'aprenentatge.   Avaluació acreditativa: que marcarà el llindar que voldrà que assoleixin els estudiants per superar la prova de validació final.

DISSENY

Entorn

Gestor de l'aprenentatge de continguts educatius o Learning Management System (LMS) escollit: Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Activitats

Rols alumnat

Rols professorat

Dinàmica treball

L'alumne tindrà accés a través de la plataforma a les diferents tasques proposades seqüencialmnet pel professor . Paralel·lalmet, i com a suport, comptarà amb l'accés a  Un fòrum d'alumnes, on compartir opinions, dubtes i inquietuds. Una bústia de correu per comunicar-se amb els professor i els companys de forma més personalitzada Un blog d'edició col·laborativa Un servei de suport amb accés directa a tutorials de les eines a utilitzar. El professor serà qui dinamitzi i orienti el treball, però l'alumne tindrà accés lliure als materials i recursos oferint així flexibilitat i llibertat d'aprofundiment

Recursos

Recursos de la Web 2.0 Multimèdia i hipermèdia Interactivitat Gratuïtat Reutilització d'objectes, MDM i activitats Enllaços a pàgines web per extreure informació. Enllaç a repositori  d'objectes d'aprenentatge. Videos de Youtube/teacher yotube per complementar les activitats.  Grups de treball. Grup aula; amb els seus esdeveniments com entrega de les activitats...