Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOODLE-Aprenent i fent història a la Web 2.0 by Mind Map: MOODLE-Aprenent i
fent història a la
Web 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MOODLE-Aprenent i fent història a la Web 2.0

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=35

ALUMNES

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=27

Confirmacions d'assistència

Comprovacions dels esdeveniments

Dates de realització

Publicació resposta

Treball recurs de l'activitat

Edició de treball

Apunts

Edició i publicació de treballs, GDocs, Slideshare, Blog, Wiki

Comunicació

Fòrum d'alumnes

Correu electrònic

xarxes socials

PROFESSORS

http://www.femticc.org/moodle/course/view.php?id=27

Esdeveniments

Recursos per a l'activitat, Enllaços, Vídeos, Imatges, Marcador social del.icio.us

Registre dels alumnes

Grups

Creació de grups

Enllaços

Ampliació de material

Comunicació

Amb els alumnes, Correu electrònic, Accés al fòrum alumnes, xarxes socials

Seguiment activitat, Informes d'activitat recent

Amb altres professors, Correu electrònic, Fòrum pofessors

ANÀLISI

Context implementació

General

Particular

Competències

A desenvolupar

Transversals

Objectius

Objectius d'aprenentatge

DESENVOLUPAMENT

Proposta

Aula d'història

Aula de geografia

Aula d'anglés

Metodologia

Canal de comunicació: El canal principl de comuicació entre docent i alumnes serà a partir de les tasques proposades. Degut a la gran quantitat  de canals de comunicació que ofereixen les difeents eines, calrà centralitzar la comunicació principal en un sol canal que podrà variar segons cada activitat.

Eines web 2.o

Forums

Wikiss

Google docs

Calendari

Delicious

Yotube

Avaluació

Exposicions i comentaris dels estudiants.   Participació en el fòrum.   Avaluació diagnòstica: per determinar els coneixements previs i poder prendre accions correctores.   Avaluació formativa: per fer el seguiment dels resultats dels alumnes per afavorir l'adquisició dels objectius d'aprenentatge.   Avaluació acreditativa: que marcarà el llindar que voldrà que assoleixin els estudiants per superar la prova de validació final.

Diagnòstica

Formativa

Final

DISSENY

Entorn

Gestor de l'aprenentatge de continguts educatius o Learning Management System (LMS) escollit: Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Aula Moodle

Activitats

Prèvies

Exploració

Interacció

Síntesis

Avaluació

Rols alumnat

Rols professorat

Dinàmica treball

L'alumne tindrà accés a través de la plataforma a les diferents tasques proposades seqüencialmnet pel professor . Paralel·lalmet, i com a suport, comptarà amb l'accés a  Un fòrum d'alumnes, on compartir opinions, dubtes i inquietuds. Una bústia de correu per comunicar-se amb els professor i els companys de forma més personalitzada Un blog d'edició col·laborativa Un servei de suport amb accés directa a tutorials de les eines a utilitzar. El professor serà qui dinamitzi i orienti el treball, però l'alumne tindrà accés lliure als materials i recursos oferint així flexibilitat i llibertat d'aprofundiment

Recursos

Recursos de la Web 2.0 Multimèdia i hipermèdia Interactivitat Gratuïtat Reutilització d'objectes, MDM i activitats Enllaços a pàgines web per extreure informació. Enllaç a repositori  d'objectes d'aprenentatge. Videos de Youtube/teacher yotube per complementar les activitats.  Grups de treball. Grup aula; amb els seus esdeveniments com entrega de les activitats...