Ítélettől szabadulásig - börtönközösségek fejlesztése a reintegráció támogatása érdekében (HERA H...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ítélettől szabadulásig - börtönközösségek fejlesztése a reintegráció támogatása érdekében (HERA HuCer-tanulmány) by Mind Map: Ítélettől szabadulásig - börtönközösségek fejlesztése a reintegráció támogatása érdekében (HERA HuCer-tanulmány)

1. Bevezető

1.1. • A büntetések változása • A szankciók ma

1.2. • A BVOP célja • A jogkövető magatartás • A büntető intézetek • Különféle eszközök a reszocializációért • A börtönök létszámának növekedése • A módszerfejlesztés időszerűsége

1.3. • A bv. és a munkáltatás • Képzettség • Börtönoktatás • Egyre több tanuló fogvatartott • Tanulási formák bővítése

2. A büntetés-végrehajtás és az andragógia kapcsolata

2.1. • A bv. és az andragógia közös céljai • Innovatív megoldások keresése • A felnőttek tanulása • Az elmélet helye a gyakorlatban

2.2. • A társadalmi integráció és az andragógia • A felnőttek személyiség-változása • Az egyén értékeinek növekedése • Önismeret + önállóság = önfejlesztés • A börtönbeli tanulás lehetősége • A törvényi szabályozás • Alacsony fogvatartotti iskolázottság

2.3. • A felnőttek tanulása Európa szerte • Felnőtt-tanulás és önmegvalósítás • Önirányított és egymástól tanulás • Életmódváltás, öntevékenység • Andragógia, résztvevő-központúság • Személyes értelmezés, tapasztalatokra építés • Kooperatív tanulás

2.4. • Nagyobb hangsúly az önfejlesztésre • Önsegítés = egyéni képességek kihasználása • Segítő kapcsolatok kihasználása • Interdiszciplináris segítség a tanulási nehézségek leküzdésében

3. Börtönbeli reintegrációs módszerek

3.1. • Néhány hazai és európai módszerről röviden

3.2. • A vallást preferáló országok • A rehabilitációs irányzat és a vallás • Szombathely: vallási részleg • Elkülönített börtönlét • Börtönártalmak csökkenése, többletfigyelem

3.3. • Resztoratív módszerk Európában • Elkövető és áldozat közötti folyamat • Mediáció • Korszerű szemlélet

3.4. • Oktatás: alapvető képességek szabadulás után • Összefüggés az iskolázottsággal • Tanulást hátráltató tényezők • Intellektusbeli deficitek, szövegértési, logikai hiányosságok • Cél a fogvatartottak börtönbeli tanulása • Más országok gyakorlata • EIAE: Second Chance • Több ország részvétele egy projektben • Eszközteremtés a reszocializációhoz • OAPEE-támogatás

3.5. • Kultúra a börtönben • Több újszerű program • Balassagyarmati Fegyház és Börtön: Mesekör • gyermekes fogvatartottak a programban • Mese a gyerekeknek CD-n küldve • Dislexia sem akadály • Művészetterápia • Cél a társadalmi normákhoz való illeszkedés

4. Börtönnevelés helyett

4.1. • Új ötletek

4.2. Új BV kódex: eddig "nevelés", ma "reintegráció"

4.2.1. A "büntetés" szó definiálása

4.2.1.1. Az egyénnel való bánásmód a múltban

4.2.1.1.1. Saját csoport

4.2.1.2. Az egyénnel való bánásmód napjainkban

4.2.2. A büntetettek belső, intellektuális értékeinek növelése

4.2.2.1. Fotókiállítás a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

4.2.3. A magyarországi fogvatartottak 99%-a felnőtt

4.2.3.1. A fogvatartottak cirkulációja

4.3. Eddig

4.4. Most

4.5. Foglalkozási formák

4.5.1. Főkuscsop.

4.5.2. Filmklub

4.5.3. Meditáció

4.6. Doktori kutatás

4.6.1. Esettan

4.6.2. Probl

4.6.3. Kut kérd

4.6.4. Minta

4.6.5. Kut. eszk.

4.7. Tervek

4.7.1. Vác

4.7.2. Győr

4.7.3. Külföld

4.7.4. Interjú Mihály Attila?

5. Következtetések

5.1. • A reintegráció keretei • Technikai és szakmai bővítések • A modern reintegráció jellemzői • Interdiszciplináris munka

6. Összefoglalás

6.1. • Cél nem csak az őrzés • A fejlődést elősegítő lehetőségek • A börtön különféle eszközei • Az andragógia eszközei • Nyitottság az új fejlesztésekre

7. Irodalomjegyzék

7.1. 2013. é CCXL. Tv. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf (letöltve: 2014.12.24.18:30)

7.2. Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balasssi Kiadó, Budapest

7.3. Berényi Ildikó (2013): Időskorúak tanulási lehetősége tréning módszerrel a Márianosztrai Fegyház és Börtönben Andragógia és Művelődéselmélet, 1. 2. sz. 32–48.

7.4. Börtönstatisztikai Szemle, 2016. 2. sz. http://bv.gov.hu/download/a/05/91000/B%C3%B6rt%C3%B6nstatisztikai%20Szemle%202016%202.pdf (letöltve: 2016.12.18. 10:46)

7.5. Gerl, Herbert (1992): Weiterbildung und Meditation. Ein anderes Paradigma wird sichtbar Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung, 1992. 30. 68-76. http://www.die-bonn.de/id/1432 (letöltve: 2017.03.01. 16.53)

7.6. Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány Műszaki Könyvkiadó, Budapest

7.7. Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története Gondolat, Budapest

7.8. Kraiciné Szokoly Mária és Csoma Gyula (2012): Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába ELTE, Budapest. http://kraicineszokolymaria.hu/wp-content/uploads/2012/12/modszertar-2.pdf (letöltve: 2014.12.29. 16:18)

7.9. Maróti Andor (1980): Módszertan a felnőttek képzéséhez és tájékoztatásához. Táncsics Kiadó, Budapest

7.10. Mason, J. (2006): Six strategies for mixing methods and linking data in social science research NCRM Working Paper Series, 4/06 http://www.brown.uk.com/teaching/HEST5001/strategiesformixingmethods.pdf (letöltve: 2017.04.15 16:18)

7.11. Mezey Barna (2010): Régi idők tömlöcei. Büntetések. Börtönök, bakók Rubicon-könyvek, h. n.

7.12. Pál László (1988): Kriminálandragógia Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest

7.13. Schlosser Károly (2012): Mindfulness, meditáció és klinikai hatékonyság – áttekintés In: Mikonya György (szerk.): Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról Elte Eötvös Kiadó, Budapest. 143–156. http://old.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/mikonya_korr4_NYOMDA.pdf (letöltve: 2016.04.15. 10:32)

7.14. Wringe, Bill (2016): An Expressive Theory of Punishment Palgrave MacMillan, Basingstoke