Năm 2016

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Năm 2016 by Mind Map: Năm 2016

1. 1. Formosa xả thải

1.1. 115 tấn cá bị chết,

1.2. 450 héc ta rạn san hô bị hủy hoại từ 40 đến 60%

1.3. Xử phạt 1,4 tỉ đồng vì để khói bụi

1.4. Trên 17.600 tàu cá và gần 41.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp

1.5. Thiệt hại khoảng 132 tỷ đồng

1.6. 53 sai phạm

2. 2. Tập đoàn Á Cường xả thải ra sông Cẩm Đàn

2.1. Chưa thi công xong hạng mục xử lý nước thải

2.2. Giấy phép hoạt động hết thời hạn

3. 3. Ô nhiễm nước hồ Tây

3.1. Khoảng 30 cống xả thải trực tiếp xuống hồ

3.2. Ô nhiễm nặng chất hữu cơ, khí độc NH3

3.3. Khoảng 200 tấn cá bị chết

4. 4. TNHH CKC gây ô nhiễm sông Gâm

4.1. Vỡ công thoát nước thải ngầm dưới đáy hồ

5. 5. Cty Tân Quang Cường gây ô nhiễm bờ biển Bình Thuận

5.1. 2km bờ biển ô nhiễm

5.2. Xử phạt 1.1 tỉ đồng

5.3. Vỡ hồ chứa nước và bùn thải tuyển quặng titan

5.4. Khai thác nước trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước

6. 6. Xưởng nhuộm công ty Mei Sheng gây ô nhiễm

6.1. Làm ô nhiễm nước hồ Đá Đen

6.2. Ảnh hưởng90% người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6.3. Sản xuất vượt quá công suất cho phép

6.4. Không thực hiện các thủ tục về môi trường

7. 7. Khoáng sản Đại Phát xả thải ra sông Hồng

7.1. Xử phạt hơn 630 triệu đồng

7.2. Đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục sản xuất

8. 8. TNHH nông sản Việt Phước xả thải vào sông Sài Gòn

8.1. Khoảng 2 tấn cá chết

8.2. Xử phạt hành chính 290 triệu đồng

8.3. Xả thải vượt quy chuẩn cho phép 2-5 lần

9. 9. Công ty mạ Thiên Đông xả thải

9.1. Nước thải vượt quy chuẩn 5-10 lần

9.2. Xử phạt 210 triệu đồng

10. 10. Hapaco Hải Âu xả thải ra sông Lạch Tray

10.1. Không có giấy phép xả thải

10.2. Xử phạt 400 triệu đồng