Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiedonhallinta by Mind Map: Tiedonhallinta

1. 1. Mihin tarvitsen tietoa?

1.1. Mikä on aiheeni?

1.2. Kuinka paljon tarvitsen tietoa?

1.3. Onko näkökulmani selvä?

1.4. Olenko rajannut aiheeni järkevästi?

2. 4. Miten valitsen löytämistäni tiedoista käyttökelpoiset?

2.1. Lähteiden luotettavuus

2.2. Lähteiden saatavuus

2.3. Riittävän monipuolista

2.4. Sopivan yksinkertaista

3. 5. Miten käytän lähteitä oikein?

3.1. Lähdeviitteet ja lähdeluettelo

3.2. Plagiointi

3.3. Tekijänoikeudet

3.4. Omat ajatukset esiin

3.5. Muiden ajatukset esiin

3.6. Omat päätelmät esiin

4. 6. Miten onnistuin?

4.1. Vastaako lopputulos tavoitettani?

4.2. Löysinkö riittävästi hyviä lähteitä?

4.3. Osasinko käyttää tehokkaasti eri tiedonlähteitä?

4.4. Mitä teen seuraavalla kerralla paremmin?

5. 2. Mistä voisin löytää tietoa?

5.1. Kirjastojen aineistot?

5.2. Asiantuntijat

5.3. Hakuteokset

5.4. Internet

6. 3. Miten etsin tietoa valitsemistani paikoista?

6.1. Hakutekniikka

6.2. Järkevänkokoisten hakutulosten saanti

6.3. Painetut aineistot

6.4. E-aineistot