TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG by Mind Map: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. TỔNG KẾT

1.1. họp tổng kết toàn cty/tháng

2. BÁO CÁO

2.1. họp báo cáo tuần

3. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

3.1. Chỉ tiêu doanh thu

3.1.1. doanh thu phòng phun xăm

3.1.1.1. chỉ tiêu cho từng nhân viên/dịch vụ

3.1.2. doanh thu phòng spa - massage

3.1.2.1. chỉ tiêu cho từng nhân viên/dịch vụ

3.1.3. doanh thu quán cafe

3.1.3.1. khách hàng của shop

3.1.3.2. khách hàng vãng lai

3.2. Chỉ tiêu số lượt khách

3.2.1. số lượt khách/mỗi dịch vụ của phun xăm

3.2.2. số lượt khách/mỗi dịch vụ của spa - massage

3.3. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ/phục vụ

3.3.1. Mức độ hài lòng của KH

3.3.2. Tỷ lệ chuyển đổi KH thân thiết

3.3.3. Tỷ lệ khách complaint/khách đến làm

4. QUY TRÌNH

4.1. Quy trình tư vấn & phục vụ

4.1.1. tư vấn online/điện thoại

4.1.2. tư vấn trực tiếp

4.1.3. Chốt và nhắc hẹn

4.1.4. chăm sóc khách hàng

4.2. Áp chỉ tiêu cho từng phòng ban

4.3. Xây dựng kênh thông tin nội bộ

4.3.1. kênh thông tin từng phòng ban

4.3.2. kênh thông tin chéo

4.3.2.1. marketing vs lễ tân

4.3.2.2. marketing vs phun xăm

4.3.2.3. marketing vs spa-massage

5. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

5.1. Giám đốc/viện trưởng

5.2. Tổng Quản Lý

5.3. Phòng Phun Xăm

5.3.1. Trưởng phòng

5.3.1.1. chức năng và nhiệm vụ của trường phòng

5.3.1.2. Kiểm tra và báo cáo CV cho cấp quản lý

5.3.2. Nhân viên

5.3.2.1. Quản lý phối hợp cùng trưởng phòng phân công từng công việc cụ thể cho từng nhân viên

5.4. Phòng spa - massage

5.4.1. tương tự như P. Phun Xăm

5.5. Phòng marketing

5.5.1. tương tự như các phòng ban khác

5.6. Phòng hành chính (kiêm lễ tân) - thông dịch

5.6.1. Lễ tân

5.6.1.1. đón khách/hỗ trợ tư vấn

5.6.1.2. thực hiện các khoản thu/chi cơ bản của cty

5.6.1.3. Hỗ trợ tư vấn và chăm sóc khách hàng

5.6.2. Thông dịch

5.6.2.1. 1 thông dịch cho dịch vụ

5.6.2.2. 1 thông dịch cho khối văn phòng

6. NỘI QUY

6.1. Nội quy nhân viên viên

6.1.1. đồng phục

6.1.2. giờ giấc làm việc

6.1.3. tác phong/thái độ phục vụ

6.1.4. Các nguyên tắc về nghiệp vụ

6.2. Nội quy của cấp độ trưởng phòng/quản lý