אני יכול לקרוא

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אני יכול לקרוא by Mind Map: אני יכול לקרוא

1. קשיים בקריאה

1.1. קשיים לשוניים

1.2. קשיים בתפיסה שמיעתית

1.3. קשיים בעיבוד חזותי

1.4. קשיים בפונולוגיה

1.5. קשיים בעיבוד פונולוגי

1.6. קשיים במיומנויות מטה לשוניות

2. קהל היעד

2.1. לקוי למידה

2.1.1. ADHD

2.1.2. דסלקציה

2.1.3. שילוב

3. דרכי הוראה

3.1. משחקים חינוכיםבמחשב

3.2. קובץ דוקס

3.3. מצגות

3.4. דפי עבודה דיגטליות

4. אסטרטגיו עבודה

4.1. שיטות ללא מקראה

4.2. שיטות חוקים לוגיים

5. לוח זמנים

5.1. משך הפעילות

5.2. תקופת השגת מטרה

5.3. תקופת בדיקת התקדמות

6. שותפים

6.1. הורים

6.2. בית ספר

6.3. מפקיח חינוך מיוחד