Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Oszthatóság by Mind Map: Oszthatóság
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oszthatóság

osztás

a|b (a osztja b)

osztó

többszörös

számok

összetett számok

prímtényezős felbontás

számelmélet alaptétele

prímszámok

végtelen sok

relatív prímek

osztók száma

LNKO

LKKT

szabályok

2-vel, 5-tel, 10-zel

Utolsó számjegy osztható.

4-gyel, 25-tel, 100-zal

Utolsó két számjegyéből alkotott szám osztható.

8-cal, 125-tel, 1000-rel

Utolsó három számjegyéből alkotott szám osztható.

3-mal. 9-cel

Számjegyek összege osztható.

tulajdonságok

1.) a|a.

2.) Ha a|b, akkor a|bc.

3.) Ha a|b és b|c, akkor a|c.

4. ) Ha a|b és a|c, akkor a|b+c.

5.) Ha a|b+c és a|b, akkor a|c.

6.) Ha a|b és a ł c, akkor a ł b+c.

7.) Ha a|b és b|a, akkor a=b.

8.) a|0.