כיוונים פתוחים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיוונים פתוחים by Mind Map: כיוונים פתוחים

1. מובייל - ניהול\אבטחה

1.1. Good

1.2. McAfee - TrustDigital+Safeboot

2. אבטחת סביבות וירטואליות

2.1. HyTurst

2.1.1. 15% finder fee until mid-2012

2.1.2. Partner later

2.2. Reflex-Systems

2.2.1. מיוצגים ע"י InnoVAD

2.2.1.1. שת"פ?

2.2.1.2. יחד עם Tripwire & WebSense

3. IaaS Cloud

3.1. Savvis Partner Program

4. ערבול נתונים

4.1. Dataguise

4.1.1. DgMasker

4.1.2. DgDiscover

4.1.2.1. מוצר משלים להדג'הוג

4.2. McAfee

4.2.1. ?יש מוצרים בתחום

4.3. IBM Optim

5. עמדות הלבנה

5.1. Mobile Tick

5.2. OPSWAT

5.3. Snowvalve