Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Börtönártalmak by Mind Map: Börtönártalmak

1. "Fliegauf Gergely: Mivel foglalkozik a börtöntudomány? Fliegauf Gergely: Börtönártalmak (prison harms)"

1.1. A börtönártalom a börtön diszfunkcióinak felülkerekedését jelenti, és annak hatását a személyiségre. Tehát a börtönártalom mindig jelen van a börtönben. Nem csak arabokra hat a börtönártalom, hanem a hozzátartozóikra, a börtönőrökre, és azok hozzátartozóira is. A börtönártalom az a közeg, amelyen keresztül a rab személyisége a börtönközeg negatív részével áll interakcióban. Ebből is az következik, hogy a börtönártalom folyamatosan jelen van a börtönben. Mivel a börtön zárt társas közeg, mindig és minden rab érintkezik a börtönártalmakkal. Ha egy börtönártalom megszűnik, másik lép a helyébe.

2. Klasszikus börtönártalmak

2.1. Olyan ártalmak, amelyeket már a múlt század harmincas éveitől leírtak, elsősorban amerikai kutatók.

2.1.1. Prizonizáció

2.1.1.1. "Börtönegyetem: - a börtönben a fogvatartottak újabb bűncselekmények elkövetését tanulják meg egymástól, - a börtönben afogvatartottak gengekbetömörülnek. Tovább él a szabadulás után, táplálja a kinti gengaktivitást."

2.1.2. Depriváció

2.1.2.1. "Megfosztottság: - ellene ható kompenzációs törekvés az informális struktúra, - ellentmond az importmodellnek."

2.1.3. Stigmatizáció

2.1.3.1. "Megbélyegzés: - az identitás elleni fenyegetés, - a szelf szankcionálása. Analóg a falcolással."

3. Hozott börtönártalmak

3.1. Nem a börtön direkt következményeiként jönnek létre, hanem már a börtön előtt jelen voltak a bűnelkövető életében, de a börtön ezeket az ártalmakat jelentősen felerősíti.

3.1.1. Drop out

3.1.1.1. Az az életesemény, amikor a gyermekkorú személy kiesik a közoktatás keretei közül. Ha később börtönbe kerül, a státusza még inkább romlik. Ha egy, az oktatási rendszerből kieső gyermek apja kerül börtönbe, a gyermek iskoláztatási esélyei csökkennek. Ilyen börtönártalom a kábítószerprobléma, a gengesedés, az intézeti kör

3.1.2. Kábítószerprobléma

3.1.2.1. A börtönviseltség és az IVU együttjárása

3.1.3. Gengesedés

3.1.3.1. Bűnözői éredekcsoportba való tartozás

3.1.4. Intézeti kör

3.1.4.1. Institúcionalizációs börtönártalom. Azt jelenti, hogy a fogvatartott a börtönbe kerülése előtt is valamilyen állami- vagy magánintézményben volt, vagy annak szigorú felügyelete alatt állt, illetve a szabadulása után is ez várható. Például kábítószer-elvonó kezelés alatt állt a bekerülése előtt, és amikor szabadul, ismét drogambulanciára kerül rövid időn belül. E példa már hazánkban is igen gyakori jelenség.

3.1.5. Alacsony SES (szocioökonómiai státusz)

3.1.5.1. "Társas szegénység: - a börtön miatt a család SES-e tovább csökken. Társas szegénységtapasztalható a slumokban, romatelepeken, szegregált falvakban."

3.1.6. Mentális deficit

3.1.6.1. "Értelmi fogyatékosság- a börtönben speciális kezelést igényel - egyre több ilyen fogvatartott van. Testi sérülés eredménye islehet, az anya alkoholizmusa is hozzájárulhat, az anya kábítószerezése is növelheti."

3.1.7. Családon belüli erőszak

3.1.7.1. "A súlyos esetekre kell gondolni - magatartásminták esajátítása. Eséllyel erőszaktevővé válik."

3.1.8. Áldozattörténet

3.1.8.1. Gyakorlatilag viktimizáció

3.1.9. Bullying

3.1.9.1. Kortárs bántalmazás, fogvatartottak közötti erőszak

3.1.10. Institúciónacionalizáció

3.1.10.1. "Intézeti kör: árvaház, nevelőintézet,drogambulancia, kórház,elmegyógyítóintézet,elmeszociális otthon,menekült státusz,hontalanság stb. A fogvatartottak többsége már más intézeti körülmények között élt a bekerülés előtt."

4. Immanens börtönártalmak

4.1. Ezek az ártalmak a börtön valóságának szerves (immanens) részei, amelyeket nem lehet letagadni, de olyan vehemensek, hogy gyakran tabutémák, és az egész társadalom rosszabbik arcát mutatják meg, nemcsak a börtönét.

4.1.1. Retribúció

4.1.1.1. "Bosszútudat: - bosszúbüntetés, - az erkölcs és jog összemosása, - egyéni sérelmek rabokon való megbosszulása, - rejtett rabverés."

4.1.2. Reluktancia

4.1.2.1. "A börtönártalmakkal szembeni passzív tenni nem akarás, a szociálpszichológia terminológiájával élve: a status quo alapú konformizmus."

4.1.3. Animalizáció

4.1.3.1. "Nem emberi lény: „nem megyek be ezekhez az állatokhoz...”"

4.1.4. Bad apple

4.1.4.1. "Rossz alma: a fogvatartott rossz időben, rossz helyen van,és az esetleg jó közeget is megmérgezi."

4.1.5. Detrimentalizáció

4.1.5.1. "Személyiségromlás: a börtön totális intzémény jellegéből eredő ártalom, nem adeviáns közegre utal, mint a prizonizáció. „Ez a börtön tiszta szégyen.”"

4.1.6. Elidegenedés

4.1.6.1. A fogvatartott nem érzi, hogy az általa létrehozott termék az ő munkájának az eredménye.

4.1.7. Hospitalizáció

4.1.7.1. "Önállóságvesztés: - a folytonos napirend és az ellátás következménye, - szabadulási pánik. „Nem akarok szabadulni.”"

4.1.8. Inkapacitáció

4.1.8.1. "Zárkán belüli tétlenség: a társadalom nem akarja, hogy a rab vagyonhoz jusson, hogy a családjának pénzt küldhessen, vagy hogy tanuljon a börtönben."

4.1.9. Inkarcerációs sokk

4.1.9.1. "Letartóztatási sokk - minden fázisa külön ártalmas lehet, - öngyilkossági veszély, - drogelvonási veszély."

4.1.10. Inzuláció

4.1.10.1. "Elszigetelődés: - társas státuszvesztés, - gyermekhiány, - elzárkózás a börtönben."

4.1.11. Izoláció

4.1.11.1. "Elkülönítettség: - társadalmi státuszvesztés, - az állampolgárság gyengülése."

4.1.12. Medikalizáció

4.1.12.1. "Gyógyszerártalom: - kényszerült gyógykezelés."

4.1.13. Negativizmus

4.1.13.1. "Rossz énkép: - a stigmatizáció elleni védekezési stratégia, - a rab nem gondol jót magáról."