Velvollisuusetiikka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Velvollisuusetiikka by Mind Map: Velvollisuusetiikka

1. Etiikan suuntaus

1.1. Keskittyy tekoihin ja yksilöiden perusteisiin tehdä niitä

1.2. Teot ovat joko moraalisesti sallittuja, kiellettyjä tai pakollisia

1.3. Tärkeintä eivät ole tekojen seuraukset vaan tekojen perusteet

2. Immanuel Kant

2.1. 1724-1804

2.2. Tunnetuin velvollisuusetiikan puolustaja

2.3. Kantin mukaan järkeä voidaan käyttää teoreettisesti ja käytännöllisesti (käytännöllisen järjen kritiikki)

2.3.1. teoreettinen järki = tieto

2.3.2. käytännön järki = toiminta

2.3.2.1. postulaatit: 1) tahto on vapaa 2) sielu on kuolematon 3) Jumala on olemassa

2.3.2.2. imperatiivi

2.3.2.2.1. hypoteettinen imperatiivi = ehdollinen käsky

2.3.2.2.2. kategorinen imperatiivi = ehdoton käsky

3. Ongelmat

3.1. jäykkyys

3.2. mistä tiedämme, mitkä velvollisuudet ovat toisia tärkeämpiä?

3.3. voivatko velvollisuudet olla yhtä tärkeitä?

3.4. seurausten huomioimatta jättäminen