Læringsstiler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Auditiv

1.1. Lyd

1.2. Å høre det man skal lære

2. Visuell

2.1. Bilde

2.2. Video

2.3. Animasjon

2.4. Å se det man skal lære

3. Taktil

3.1. Tekst

3.2. Bok

3.3. Å ta og føle på det man skal lære noe av

4. Kinestetisk

4.1. Bevegelse

4.2. "Learning by doing"

4.3. Å gjøre det man skal lære igjennom å bevege seg

4.4. Video