Психология

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психология by Mind Map: Психология

1. Психикалық құбылыстар

1.1. психикалық процестер

1.2. психикалық қалып

1.3. психикалық қасиеттер

2. Салалары

2.1. Еңбек психологиясы

2.2. Педагогикалық психология

2.2.1. оқыту психологиясы

2.2.2. тәрбиелеу психологиясы

2.3. Медициналық психология

2.4. Заң психологиясы

2.5. Әскери психология

2.6. Салыстырмалы психология

2.7. Әлеуметтік психология

2.8. Арнаулы психология

2.8.1. олигофренопсихология

2.8.2. сурдопсихология

2.8.3. тифлопсихология

2.9. Жас кезеңдерінің психологиясы

2.9.1. балалар психологиясы

2.9.2. жеткіншектер психологиясы

2.9.3. жастар психологиясы

2.9.4. ересектер психологиясы

2.9.5. кәрілер психологиясы(геронтология)

3. Процестер

3.1. Түйсік

3.2. Қабылдау

3.3. Қиял

3.4. Ойлау

4. Міндеті

4.1. Психикалық өмірдің негізгі заңдылықтарын зерттеу

5. Әрекетқылық

5.1. "Бихевиоризм"

5.1.1. 20ғ. екінші онжылдық

6. Әдістері

6.1. Бақылау

6.2. Тәжірибе

6.2.1. Табиғи тәжірибе

6.2.2. зертханалық тәжірибе

7. Қасиеттер

7.1. Темперамент

7.1.1. Холерик

7.1.2. Сангвиник

7.1.3. Миланхолик

7.1.4. Флегматик

7.2. Мінез

8. Алғашқы зертхана

8.1. 1879жылы. неміс ғалымы В.Вундт

9. сана мен материя

9.1. Идеализм

9.1.1. Психофизиологиялық параллизм

9.1.1.1. Вундт, Спенсер, Джемс. Рибо

9.2. Дуализм

9.2.1. Рене Декарт, 18 ғ

9.2.1.1. Обьекитвті идеализм

9.3. Матерализм

9.3.1. Диалектикалық матерализм

9.3.1.1. Бейнелеу теориясы

10. Интенсивті сана

10.1. саналық элементтер теориясы

10.1.1. В.Вундт. Э.Титченер

10.2. саналық әрекеттер теориясы

10.2.1. Ф.Брентано

10.3. саналық ағым теориясы

10.3.1. У.Джемс

10.4. дербес құрылым психологиясы

10.5. Дильтей суреттеме психологиясы