Hình chiếu và hình cắt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hình chiếu và hình cắt by Mind Map: Hình chiếu và hình cắt

1. Hình chiếu của vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng chiếu.

1.1. Các phép chiếu

1.1.1. Phép chiếu xuyên tâm

1.1.2. Phép chiếu song song

1.1.3. Phép chiếu vuông góc

1.2. Các mặt phẳng chiếu

1.2.1. Mặt chiếu đứng là mặt phẳng chính diện

1.2.2. Mặt chiếu bằng là mặt phẳng nằm ngang

1.2.3. Mặt chiếu cạnh là mặt phẳng cạnh bên

1.2.4. New node

1.3. Các hình chiếu

1.3.1. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới

1.3.2. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống

1.3.3. Hình chiếu cạnh là hình chiếu từ trái sang

1.4. Vị trí của hình chiếu

1.4.1. Hình chiếu bằng nằm ở phía dưới hình chiếu đứng

1.4.2. Hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu đứng

1.5. Công dụng

1.5.1. Diễn tả chính xác hình dạng bên ngoài của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau

2. Hình cắt là hình biểu diễn phần cắt của vật thể ở sau mặt phẳng cắt (giả sử vật đó bị cắt)

2.1. Kí hiệu

2.1.1. Phần bị mặt phẳng cắt cắt qua được vẽ bằng nét gạch gạch.

2.2. Công dụng

2.2.1. Biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể