CELOX

Raspored poslova

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CELOX by Mind Map: CELOX

1. Nabava

1.1. Sinteza nabave

1.1.1. Veleprodaja

1.1.2. Maloprodaja

1.1.3. BiH

1.2. Deklariranje

1.3. Skladištenje

1.4. Dokumentacija

2. Edukacija

2.1. Vrste

2.2. Mjesto

2.3. Oprema

2.4. Dokumentacija

3. BiH

4. Regije

4.1. Sistem obrade tržišta

4.2. Dokumentacija

5. Marketing

5.1. Akcijske prodaje

5.2. Sajmovi

5.3. Promocije

5.4. Dokumentacija

6. Team assistent

6.1. Knjigovodstvo

6.2. Nadzor kolanja dokumentacije

7. Veleprodaja

7.1. Prodaja

7.2. Dokumentacija

7.2.1. Interni prijenosi

7.2.1.1. Shop

7.2.1.2. Divine

7.2.2. Otpremnice

7.2.3. Fakture

8. Maloprodaja

8.1. Display

8.2. Komisija

8.3. Odjave

8.4. Promotori

8.5. Dokumentacija

9. Novi klijenti

9.1. Plan terena

9.2. Frekvencija obilaska

9.3. Predstavljanje

9.4. Dokumentacija