SÖZCÜKTE ANLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜKTE ANLAM by Mind Map: SÖZCÜKTE ANLAM

1. Gerçek Anlam

1.1. Temel Anlam

1.2. Yan Anlam

1.3. Terim Anlam

2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

2.1. Eş Anlam

2.2. Yakın Anlam

2.3. Zıt Anlam

2.4. Eş Sesli

2.5. Genel-Özel Anlam

2.6. Nitel-Nicel Anlam

2.7. Soyut-Somut Anlam

2.8. Yansıma Sözcükler

2.9. Pekiştirmeli Sözcükler

2.10. İkilemeler

3. Söz Sanatları

3.1. Benzetme

3.2. Kişileştirme

3.3. Konuşturma

3.4. Abartma

3.5. Kinaye

3.6. Ad Aktarması

3.7. Dolaylama

3.8. Deyim Aktarması

3.8.1. İnsandan doğaya aktarma

3.8.2. Doğadan insana aktarma

3.8.3. Doğadan doğaya aktarma

3.8.4. Duyular arası aktarma

4. Mecaz Anlam