Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Strømsvigt - Sofia og Tobias by Mind Map: Strømsvigt
- Sofia og
Tobias
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Strømsvigt - Sofia og Tobias

Grupper: Mads, Alexander & Emil

Grupper: Sine G., Signe & Mathias

Grupper: Rasmus, Ida & Sofie

Grupper: Christian B.L., Hannah & Thomas

Grupper: Tobias O., Luki og Cecilie

Grupper: Krelle, Freja & Tobias K.

Grupper: Mette G., Simon S & Maria

Find indledning, midte og slutning i de to synsvinkler

Beskriv T & S miljø derhjemme

Se på titel på bog og forsidebilleder --> hvad fortæller de?

Find det/de sted i bogen som betyder mest for jer --> kom med citat og forklaring

Hvilken styrke har bogens opbygning med 2 forskellige synsvinkler?

Sammenlign med Drengen der gik baglæns og sidste dag --> Hvordan reagerer hovedpersonerne forskelligt på sorg?

Fremfør et livestykke --> en lille episode, hvor I spiller hver jeres synsvinkel - relater det til bogen

Grupper: Emma, Junine & Simon V.A.