Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Strømsvigt - Sofia og Tobias by Mind Map: Strømsvigt - Sofia og Tobias
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Strømsvigt - Sofia og Tobias

Grupper: Mads, Alexander & Emil

Grupper: Sine G., Signe & Mathias

Grupper: Rasmus, Ida & Sofie

Grupper: Christian B.L., Hannah & Thomas

Grupper: Tobias O., Luki og Cecilie

Grupper: Krelle, Freja & Tobias K.

Grupper: Mette G., Simon S & Maria

Find indledning, midte og slutning i de to synsvinkler

Beskriv T & S miljø derhjemme

Se på titel på bog og forsidebilleder --> hvad fortæller de?

Find det/de sted i bogen som betyder mest for jer --> kom med citat og forklaring

Hvilken styrke har bogens opbygning med 2 forskellige synsvinkler?

Sammenlign med Drengen der gik baglæns og sidste dag --> Hvordan reagerer hovedpersonerne forskelligt på sorg?

Fremfør et livestykke --> en lille episode, hvor I spiller hver jeres synsvinkel - relater det til bogen

Grupper: Emma, Junine & Simon V.A.