Strømsvigt - Sofia og Tobias

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strømsvigt - Sofia og Tobias by Mind Map: Strømsvigt - Sofia og Tobias

1. Grupper: Mads, Alexander & Emil

2. Grupper: Sine G., Signe & Mathias

3. Grupper: Rasmus, Ida & Sofie

4. Grupper: Christian B.L., Hannah & Thomas

5. Grupper: Tobias O., Luki og Cecilie

6. Grupper: Krelle, Freja & Tobias K.

7. Grupper: Mette G., Simon S & Maria

8. Find indledning, midte og slutning i de to synsvinkler

9. Beskriv T & S miljø derhjemme

10. Se på titel på bog og forsidebilleder --> hvad fortæller de?

11. Find det/de sted i bogen som betyder mest for jer --> kom med citat og forklaring

12. Hvilken styrke har bogens opbygning med 2 forskellige synsvinkler?

13. Sammenlign med Drengen der gik baglæns og sidste dag --> Hvordan reagerer hovedpersonerne forskelligt på sorg?

14. Fremfør et livestykke --> en lille episode, hvor I spiller hver jeres synsvinkel - relater det til bogen

15. Grupper: Emma, Junine & Simon V.A.