สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สัตว์มีกระดูกสันหลัง by Mind Map: สัตว์มีกระดูกสันหลัง

1. ปลา

1.1. ปลาน้ำเค็ม

1.1.1. ปลากระเบน

1.1.2. ปลาฉลาม

1.2. ปลาน้ำจืด

1.2.1. ปลาดุก

1.2.2. ปลานิล

1.3. ปลาน้ำกร่อย

1.3.1. ปลากระพง

1.3.2. ปลาแซลมอน

2. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

2.1. ซาลาแมนเดอร์

2.2. คางคก

2.3. กบ

2.4. อึ่งอ่าง

3. สัตว์เลื้อยคลาน

3.1. เต่า

3.2. งู

3.3. กิ้งก่า

3.4. จระเข้

4. สัตว์ปีก

4.1. นก

4.2. ไก่

4.3. เป็ด

4.4. เพนกวิน

5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

5.1. ออกลูกเป็นตัว

5.1.1. คน

5.1.2. ช้าง

5.1.3. ม้า

5.1.4. วาฬ

5.1.5. โลมา

5.1.6. ค้างคาว

5.2. ออกลูกเป็นไข่

5.2.1. ตุ่นปากเป็ด