יהושוע בן נון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושוע בן נון by Mind Map: יהושוע  בן נון

1. היה משרתו של משה

1.1. New node

2. משה מינה אותו למנהיג אחריו

3. היה במלחמה בעמלק

4. כתב את שמונה הפסוקים האחרונים בתנך

5. הלך בדרכו של משה

6. הביא את בני ישראל לישראל

7. הוביל את המרגלים לישראל