יהושע

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
יהושע by Mind Map: יהושע

1. יהושע היה המנהיג השני של עם ישראל

2. היה משרתו של משה

2.1. INS to insert (Windows)

2.2. TAB to insert (Mac OS)

2.3. ENTER to add siblings

2.4. DEL to delete

2.5. All key shortcuts

3. נוקט עמדה

4. הנהגתו באה מכוחו של משה

4.1. Online Help

4.2. Use Cases & Templates

4.2.1. Personal Todo List

4.2.2. Vacation Planning

4.2.3. Meeting Minutes

4.2.4. Project Plan

4.2.5. more...

4.3. Tools and Gadgets

4.3.1. Offline Mode

4.3.2. Geistesblitz Tools

4.3.3. Email & SMS Gateways

4.3.4. Compare Editions

5. צריך תמיכה מהשם

6. רמה גבוהה של ביטול עצמי

7. תורתו של יהושע באה ממשה

8. תפקידו להנחיל את הארץ ולימוד תורה בישראל

9. תורתו של יהושע באה ממשה

10. בעל יכולת צבאית

10.1. Check out http://www.mindmeister.com/services/tools/geistesblitz_widgets

11. מקנא לכבריות של משה

12. יהושע הוא הלבנה