יהושע בן נון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע בן נון by Mind Map: יהושע בן נון

1. משרת משה

2. כוחו של יהושע הוא מכוחו של משה

3. יהושע הוא לבנה

4. היה נגד העם טען כי הארץ טובה עד מאוד

5. אבי התורה שבעל פה

5.1. New node

5.2. New node

6. ממשיך דרכו של משה

7. הנהיג את הקרב נגד עמלק

8. הכניס את עם ישראל לארץ ישראל

9. היה אחד מהמרגלים בפרשת המרגלים, הוא וכלב בן יפונה היחידים שעשו את התפקיד שהוטל עליה