יהושע בן נון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע בן נון by Mind Map: יהושע בן נון

1. אבי התורה שבעל פה

1.1. New node

1.2. New node

2. ממשיך דרכו של משה

3. משרת משה

4. כוחו של יהושע הוא מכוחו של משה

5. יהושע הוא לבנה

6. הנהיג את הקרב נגד עמלק

7. הכניס את עם ישראל לארץ ישראל

8. היה אחד מהמרגלים בפרשת המרגלים, הוא וכלב בן יפונה היחידים שעשו את התפקיד שהוטל עליה

9. היה נגד העם טען כי הארץ טובה עד מאוד