משה ויהושע, חמה ולבנה

העבודה מציגה את ייחודיות ההנהגה של משה לעומת ייחודיות ההנהגה של יהושע, מי באמת עצמאי, מי חמה ומי לבנה, הכל פה.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משה ויהושע, חמה ולבנה by Mind Map: משה ויהושע, חמה ולבנה

1. משה רבנו

1.1. העם מעריץ את משה והלך אחריו זמן רב כאילו משה "קדוש" לו

1.2. משה הוציא את העם ממצרים ונתן להם תורה, אלו הצלחות חשובות לישראל

1.3. לא ביקש יותר מדי חיזוקים

1.4. בסופו של דבר היה משה מנהיג עצמאי וחשוב, בהחלט חמה

2. יהושע בן נון

2.1. יהושע אינו משנה את דרך הנהגתו מהדרך של משה

2.2. כבר בפרק א' יהושע זקוק לעזרה וסיוע מן הקב"ה

2.3. מילה מנחה: משה כלומר מתעסקים בחיזוקו של יהושע

2.4. המילים "חזק" ו"אמץ" חוזרים הרבה פעמים בפרק א

2.5. מכבד את משה מאד

2.6. העם ילך אחריו רק בגלל שממשיך את דרכי משה

2.7. בסופו של דבר יהושע משתמש בדרכו של משה בהחלט לבנה

3. מתוך יהושע- המשכיות או ייחודיות בהנהגה

3.1. http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/levin2.htm