Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tây Tiến by Mind Map: Tây Tiến

1. 3. Nhớ đồng đội => hình tượng ng chiến sĩ TT (8)

1.1. 2: Dáng vẻ bề ngoài + tư thế

1.1.1. Ngoại hình

1.1.2. Tư thế, dáng vẻ

1.2. 2: vẻ đẹp phong phú, cao đẹp

1.2.1. Nội tâm qua ánh mắt

1.2.2. Tâm hồn mơ mộng, lãng mạn

1.3. 4: Yêu nước, lí tưởng cđấu

1.3.1. C1: Sự hy sinh

1.3.2. C2: vẻ đẹp của lí tưởng

1.3.3. 2: Đau thương + kính cẩn sự hy sinh

2. Cảm xúc+ Lời thề hẹn ước (4)

2.1. 2: Nhắc lại lời hẹn ước

2.2. 2: khẳng định 1 tấm lòng thủy chung

3. 1. Nhớ: chặng đường hành quân + TN hùng vĩ TB (14)

3.1. 2: Cảm xúc chủ đạo đt

3.1.1. C1: Tiếng gọi của nỗi nhớ

3.1.2. C2: Trực tiếp bộc lộ cảm xúc

3.2. 12: Nhớ => kỉ niệm chặng đg hành quân

3.2.1. 2: Hành quân qua mđất xa xôi, thơ mộng

3.2.1.1. Sài Khao

3.2.1.2. Mường Lát

3.2.2. 4: Địa hình hiểm trở

3.2.3. 2: Hy sinh, mất mát

3.2.4. 2: Núi rừng TB bí hiểm, thử thách ng lính

3.2.5. 2: Hoàn cảnh bất ngờ : thanh bình, ấm áp

4. 2. Nhớ kỉ niệm đêm liên hoan + vẻ đẹp TB lúc chia xa (8)

4.1. 4: Kỉ niệm đêm liên hoan

4.1.1. C1: Khung cảnh đêm liên hoan

4.1.2. C2: "Em" - trung tâm btranh

4.1.3. C3: Âm nhạc=> tâm hồn ng lính ngất ngây

4.1.4. C4: Cảm giác say sưa của ng lính

4.2. 4: Kỉ niệm về vẻ đẹp TB lúc chia xa