Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tây Tiến by Mind Map: Tây Tiến

1. 1. Nhớ: chặng đường hành quân + TN hùng vĩ TB (14)

1.1. 2: Cảm xúc chủ đạo đt

1.1.1. C1: Tiếng gọi của nỗi nhớ

1.1.2. C2: Trực tiếp bộc lộ cảm xúc

1.2. 12: Nhớ => kỉ niệm chặng đg hành quân

1.2.1. 2: Hành quân qua mđất xa xôi, thơ mộng

1.2.1.1. Sài Khao

1.2.1.2. Mường Lát

1.2.2. 4: Địa hình hiểm trở

1.2.3. 2: Hy sinh, mất mát

1.2.4. 2: Núi rừng TB bí hiểm, thử thách ng lính

1.2.5. 2: Hoàn cảnh bất ngờ : thanh bình, ấm áp

2. 2. Nhớ kỉ niệm đêm liên hoan + vẻ đẹp TB lúc chia xa (8)

2.1. 4: Kỉ niệm đêm liên hoan

2.1.1. C1: Khung cảnh đêm liên hoan

2.1.2. C2: "Em" - trung tâm btranh

2.1.3. C3: Âm nhạc=> tâm hồn ng lính ngất ngây

2.1.4. C4: Cảm giác say sưa của ng lính

2.2. 4: Kỉ niệm về vẻ đẹp TB lúc chia xa

3. 3. Nhớ đồng đội => hình tượng ng chiến sĩ TT (8)

3.1. 2: Dáng vẻ bề ngoài + tư thế

3.1.1. Ngoại hình

3.1.2. Tư thế, dáng vẻ

3.2. 2: vẻ đẹp phong phú, cao đẹp

3.2.1. Nội tâm qua ánh mắt

3.2.2. Tâm hồn mơ mộng, lãng mạn

3.3. 4: Yêu nước, lí tưởng cđấu

3.3.1. C1: Sự hy sinh

3.3.2. C2: vẻ đẹp của lí tưởng

3.3.3. 2: Đau thương + kính cẩn sự hy sinh

4. Cảm xúc+ Lời thề hẹn ước (4)

4.1. 2: Nhắc lại lời hẹn ước

4.2. 2: khẳng định 1 tấm lòng thủy chung