Digitaalinen ekosysteemi (Tiina Antikainen)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digitaalinen ekosysteemi (Tiina Antikainen) by Mind Map: Digitaalinen ekosysteemi (Tiina Antikainen)

1. Strateginen ymmärrys digitaalisuuden vaikutuksesta liiketoimintaan

1.1. Nopeus ja ketteryys

1.2. Kevyt prosessi

1.3. Analysointi ja suunnittelu: ei pidä lähteä sokeasti mukaan kaikkiin uusiin suuntauksiin, vaan valita ne omalle yritykselle toimivimmat

2. Datalla johtaminen ja analytiikka

2.1. Voi epäonnistua monin tavoin

2.2. Kilpailukyvyn parantaminen -> tiedetään enemmän

3. Palvelumuotoilu ja palvelukonseptit

3.1. Muotoilun menetelmien hyödyntäminen

3.2. Käyttäjälähtöisyys: palvelun luominen asiakkaan tarpeiden mukaan

4. Asiakasymmärrys

4.1. Asiakasprofiilit

4.2. Tutkimusmenetelmät (palvelumuotoilu)

4.3. Evästeet

5. Monikanavaosaaminen

5.1. Erilaiset palvelukokonaisuudet

5.2. Asiakaspalvelun monimuotoisuus

5.3. Mahdollistaa yhtenäisen kokemuksen

6. Asenne ja kyky toimia verkostoissa

6.1. Tiivis yhteistyö ja toisten osaamisen täydentäminen -> uutta osaamista

6.2. Opitaan kokeilemalla, tietoa luodaan yhdessä

6.3. Sitoutuminen, luottamus, vastavuoroisuus

7. Ohjelmisto- ja työkaluosaaminen perustasolla

7.1. Ohjelmisto-osaaminen yksi suomalaisen teollisuuden uusia menestystekijöitä

7.2. Kehittyminen mahdollistaa etätyöskentelyn ja muita uusia tapoja työskennellä

8. Sisällön tuottaminen ja viestintä

8.1. Kohderyhmän toiveet ja tarpeet

8.2. Millainen kuva yrityksestä luodaan?

8.3. Sosiaalinen media

9. Tietoturva

9.1. Luottamuksellisuus, eheys, saatavuus

9.2. Hallinnollinen turvallisuus, tietoaineturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, käyttöturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, fyysinen turvallisuus

10. Muutosjohtaminen

10.1. Arjen muutosten johtaminen & isompien muutoshankkeiden hallittu ja tavoitteellinen läpivienti

10.2. Vaatii hyvää suunnittelua, jotta jalkautuskin onnistuu

10.3. Vaikuttaminen!