Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN by Mind Map: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN

1. Nguyên Nhân

1.1. Tự nhiên

1.1.1. Do các loại vi sinh vật, vi bào biển gây hại ngày một gia tăng

1.1.2. Các hoạt động địa chất: động đất, núi lửa, bão,...

1.2. Con người

1.2.1. Sức ép dân số

1.2.2. Sức ép về kinh tế

2. Giải pháp

2.1. Tự cứu lấy chính mình

2.2. Hành động thay vì bức xúc

2.3. Tiết kiệm nước sạch

2.4. Hạn chế sử dụng túi nilon

3. Hậu quả

3.1. Biến đổi khí hậu

3.2. Xâm nhập mặn đất liền

3.3. Bão lũ thường xuyên

3.4. Thế hệ sau gánh chịu

4. Thực trạng

4.1. Mực nước biển dâng cao

4.2. Cạn kiệt vốn sinh vật biển

4.3. Nước biển đang bị ô nhiễm

4.4. Sự sống đang bị đe dọa

5. Khái niệm

5.1. Ô nhiễm biển là hiện tượng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển, nồng độ chất ô nhiễm tích tụ trầm tích biển vùng ven bờ gia tăng