Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08 by Mind Map: RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08

Mættir: Anna (Skype), Ágústa, Hákon, Jón, Sólveig F., Sólveig J., Stefán, Torfi, Þorbjörg, Jóna, Ásrún, Salvör

Rannsóknarklasi, stýrihópur: Ágústa, Ásrún, Sólveig J.,... opið e. verkefnum...

Verkefni

Upplýsingatækni sem mikilvægur grunnur að skólaþróun .. (Anna K.)

Sp. með Mentor, BB

Kennarar - fyrirmyndir við að lifa í námi – í hvetjandi umhverfi (Anna K.)

Upplýsingalæsi (Ágústa)

doktorsverkefni, framhaldssk.

Upplýsingaöflun/heilsu og lífsstíl (fullorðnir?)

Kennsla og rafrænt námsefni; lýðheilsa (Ásrún)

Tungumálanám, erl. mála, móðurmála og nýs máls; hvernig geta rannsóknir og UT stutt við tungumálanámið, efla og vinna áfram; fjarkennsla tungumála í grunn/frhsk að skarast (Þorbjörg)

Tölvutök? UT-leiðtogar, hverjir/hvernig vinna þeir? Netríkið Ísland (Sólveig F.)

NámUST, kortlagning, frh. fyrirmyndir, notkun UT í þekkingarleit og skapandi miðlun af hálfu nemenda. Dæmi um skóla farið á flug með ólíkum hætti, smiðju, skólastarfi. Viðmið, festa í sessi til að styrkja þáttinn (Torfi)

tengsl við s.tillögu Önnu

UT og margmiðlunarhöfnnun, símenntun, life long learning, stöðugt að alltaf, 10 ára nám, hvað hefur skeð, breyst, af vettvangi (Borgarholtssk.); starfsnámstenging ónýt (Hákon)

Evrópuverkefni, yfirfærsla þekkingar frá einum stað í annan (Hákon), yfirfærsla þekkingar hraðar?

Samvinna á Neti og opið aðgengi - vinnubrögð sprottið upp í Open source umhverfi, búa til, starfendafélög/samfélög, dreifing á efni. Námsefni, virkar sama módel og í hönnun opins hugbúnaðar (doktorsverkefni Salvarar)

Hugmyndir v. SAFT (Guðberg)

Tölvunotkun í grunnskólum, UT-færni, viðhorf, vandamál, framhaldsrannsóknir með meiri vettvangstengingu (Sólveig J.)

Fjarnám, dreifnám og blandað nám í framhaldsskólum, framhaldsrannsóknir með meiri vettvangstengingu (Sólveig J.)

Markvís kynning

Senda rannsakendum, bréf. Verkefnislýsingu, senda fyrir föstudagsmorgun kl. 8.00 (ísl. tíma) í síðasta lagi!