RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08 by Mind Map: RANNUM - Rannsóknarklasi 2.9.08

1. Mættir: Anna (Skype), Ágústa, Hákon, Jón, Sólveig F., Sólveig J., Stefán, Torfi, Þorbjörg, Jóna, Ásrún, Salvör

2. Rannsóknarklasi, stýrihópur: Ágústa, Ásrún, Sólveig J.,... opið e. verkefnum...

3. Verkefni

3.1. Upplýsingatækni sem mikilvægur grunnur að skólaþróun .. (Anna K.)

3.1.1. Sp. með Mentor, BB

3.2. Kennarar - fyrirmyndir við að lifa í námi – í hvetjandi umhverfi (Anna K.)

3.3. Upplýsingalæsi (Ágústa)

3.3.1. doktorsverkefni, framhaldssk.

3.3.2. Upplýsingaöflun/heilsu og lífsstíl (fullorðnir?)

3.4. Kennsla og rafrænt námsefni; lýðheilsa (Ásrún)

3.5. Tungumálanám, erl. mála, móðurmála og nýs máls; hvernig geta rannsóknir og UT stutt við tungumálanámið, efla og vinna áfram; fjarkennsla tungumála í grunn/frhsk að skarast (Þorbjörg)

3.6. Tölvutök? UT-leiðtogar, hverjir/hvernig vinna þeir? Netríkið Ísland (Sólveig F.)

3.7. NámUST, kortlagning, frh. fyrirmyndir, notkun UT í þekkingarleit og skapandi miðlun af hálfu nemenda. Dæmi um skóla farið á flug með ólíkum hætti, smiðju, skólastarfi. Viðmið, festa í sessi til að styrkja þáttinn (Torfi)

3.7.1. tengsl við s.tillögu Önnu

3.8. UT og margmiðlunarhöfnnun, símenntun, life long learning, stöðugt að alltaf, 10 ára nám, hvað hefur skeð, breyst, af vettvangi (Borgarholtssk.); starfsnámstenging ónýt (Hákon)

3.9. Evrópuverkefni, yfirfærsla þekkingar frá einum stað í annan (Hákon), yfirfærsla þekkingar hraðar?

3.10. Samvinna á Neti og opið aðgengi - vinnubrögð sprottið upp í Open source umhverfi, búa til, starfendafélög/samfélög, dreifing á efni. Námsefni, virkar sama módel og í hönnun opins hugbúnaðar (doktorsverkefni Salvarar)

3.11. Hugmyndir v. SAFT (Guðberg)

3.12. Tölvunotkun í grunnskólum, UT-færni, viðhorf, vandamál, framhaldsrannsóknir með meiri vettvangstengingu (Sólveig J.)

3.13. Fjarnám, dreifnám og blandað nám í framhaldsskólum, framhaldsrannsóknir með meiri vettvangstengingu (Sólveig J.)

4. Markvís kynning

5. Senda rannsakendum, bréf. Verkefnislýsingu, senda fyrir föstudagsmorgun kl. 8.00 (ísl. tíma) í síðasta lagi!