ЕТАПИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3106

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕТАПИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3106 by Mind Map: ЕТАПИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3106

1. Заключний

1.1. Проведення презентації (захист проекту) оцінка результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень учасників проекту

2. Пошуковий

2.1. Дослідження проблеми й збір інформації (визначення кола джерел та пошук необхідних відомостей; аналіз можливих варіантів вирішення проблеми); вибір оптимального варіанта виконання проектного завдання (генерування ідеї); розроблення плану роботи над проектним завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір форми презентації результатів проекту

3. Обґрунтування проекту

3.1. Формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту

4. Технологічний

4.1. Здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно з планом роботи над проектним завданням (реалізація проекту); підготовка презентації результатів проекту