Yhteinen työskentely verkossa, case KARTTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yhteinen työskentely verkossa, case KARTTA by Mind Map: Yhteinen työskentely verkossa, case KARTTA

1. Visuaalisesti aika kiva

2. Näkökulmat

2.1. Pitäisi ensin opettaa toiminta opiskelijoille?

2.2. Flippauksessa voisi käyttää ennen luentoa?

2.3. Ryhmätöiden palastelu, kokonaisuuksien esittämisessä

3. Hyödyt

3.1. Stsbiili alusta, voi olla monta henkilöä yhtäaikaa

3.2. Sopii hyvin mielleyhtymäkarttoihin

4. Ohjeet

4.1. Tutustukaa työkalun toimintoihin.

4.2. Miten, milloin ja miksi tätä voisi käyttää, tai miten olet jo käyttänyt?

4.3. Kirjatkaa havainnot, haasteet ja näkökulmat tähän karttaan.

4.4. Valmistautukaa kolmen minuutin yhteenvetoon, jossa esittelette työskentelynne keskeiset seikat.

4.5. Näin voisi lisätä ohjeita

5. Haasteet

5.1. Alkuhahmotus hankalaa, mutta siitä se edistyy

5.2. Monenlaisten toimintojen mahdollisuudet edellyttää opettelua, jotta saa koko potentiaalin käyttöön.

5.3. Joskus menee kikkailuksi työkalun kanssa

5.4. Brainstorming mode tilassa ei voi poistaa kun on monta tekemässä yhtäaikaa?

5.5. Ohjeistus puuttuu

5.6. Pitäisi hallita melko hyvin työkalun käyttö...

6. Jjj