Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

gewoon talent by Mind Map: gewoon talent
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

gewoon talent

Globaal wordt de linkerhelft als behoudend bestempeld en de rechterhelft als vernieuwend. Paradoxaal genoeg een omkering van de politieke verhoudingen. Nog gekker is het beide kwaliteiten toe te kennen aan elk Talent op zich. Taalknap gaat over spellingsregels en over poezie. Bij Muziekknap kun je repeteren en componeren. Zo is elk Talent vernieuwend of behoudend uit te werken: Creatief en Reactief.Wat zijn jouw Talenten?Meervoudige Intelligentie Gent. Kunst en Meesterschap.

talentenpalet

Talentenpalet is een website met een overzicht van de 8 intelligenties van Gardner.En er zijn links naar andere info.

talent op school

Twee hersenhelften Er is ontdekt dat de twee hersenhelften zijn gespecialiseerd in verschillende soorten kennis. Zo is de rechter helft meer bezig met ruimtelijke waarneming, verbeelding en ritme en de linkerhelft meer met spraak, woorden, opsommingen en getallen. Bovendien blijkt dat als een leeractiviteit beide hersenhelften aanspreekt, leren gemakkelijker gaat en meer resultaat geeft. Dan wordt namelijk een groter deel van de hersenen aangesproken waardoor de informatie nog diverser wordt opgeslagen. Ieder mens heeft andere hersenen. Bij de ene is de rechter helft beter ontwikkeld, bij de ander de linker helft. Voor het leren is het dus belangrijk de stof op zo’n manier aan te bieden dat beide helften worden aangesproken. Zo is de kans groter dat leren vlot verloopt voor al die verschillende personen in de groep. Voor ieder wat wils. Taak voor de leerkracht: Als de leerkracht bovengenoemde kennis meeneemt in zijn lesvoorbereiding en tijdens het lesgeven, kan hij betere resultaten halen en meer leerlingen bereiken.     How Right-Brain vs. Left-Brain Thinking Impacts Learning Curriculum–In order to be more “whole-brained” in their orientation, schools need to give equal weight to the arts, creativity, and the skills of imagination and synthesis. Instruction–To foster a more whole-brained scholastic experience, teachers should use instruction techniques that connect with both sides of the brain. They can increase their classroom’s right-brain learning activities by incorporating more patterning, metaphors, analogies, role playing, visuals, and movement into their reading, calculation, and analytical activities.

talentenkompas

talentenkracht

talentenpalet

talentenjacht

talentenmap

Gardner

rechterhelft

De westerse mens is door eeuwen lange beïnvloeding gewend geraakt om op een rationele manier naar de werkelijkheid te kijken, dus convergerend denken om vanuit een nuttigheids principe met de wereld om te gaan. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze werkelijkheids benadering samenhangt met het functioneren van de linker hersenhelft. Functionerend vanuit de rechter hersenhelft benadert de mens de werkelijkheid meer gevoelsmatig. Hij staat meer passief waarnemend en zich verwonderend in de wereld dan actief ingrijpend en ordenend. De mens beschikt over een zogenaamde psi-kracht die het zesde zintuig wordt genoemd. Om met dit zesde zintuig te kunnen werken, is het belangrijk intuïtief en creatief te leren leven.klik hier voor Creatief Tekenen.

scheppingskracht

Talenten zijn op een soortgelijke manier in te delen als de beide Hersenhelften. Het uitgangspunt is Scheppings- en Conserveringskracht. De Linkerhelft gaat over bewaren van materiele verworvenheden: wie schrijft die blijft. Beweegknap is eerst jagen, dat ontwikkelt tot sport en dans. Rekenknap is over tellen en vertellen is aan Taalknap toevertrouwd. Natuurknap kan twee kanten op, volgen en vernieuwen. De Rechterhelft is meer betrokken bij het openen van nieuwe mogelijkheden: verbeelding aan de macht. Muziekknap, Beeldknap en Mensknap doen meer een appel op creativiteit en experiment.

hemelbrug

passage

niks kunst

aleph beth

museum

niks4u

balans

chi

chakra's

aqua vita

werveltrap

aqua

hemelbrug

chi

kundalini

klank

tuning

verlichting

media

breinkracht

labyrint

labyrint online

H.R.M.

leren

natuurlijk leren

WordPress

talentenpad

tests

bij gewoon talent staan nog meer tests

MIGent

intermediair

talent first

next talent

assesment

beroeps

123