Parasympatolytiká

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Parasympatolytiká by Mind Map: Parasympatolytiká

1. Pirenzepin

1.1. M1 selektívny antagonista

1.2. bol používaný na liečbu žalúdočných vredov

2. Prirodzené alkaloidy

2.1. atropín

2.1.1. Nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom

2.2. skopolamín

2.2.1. Nachádza sa v durmane obyčajnom

2.3. Vlastnosti

2.3.1. liposolubilné

2.3.2. prechádzajú do CNS

2.3.3. terciárne soli

2.4. neselektívne antagonisty

3. Cyklopentolát, tropikamid

3.1. vo forme očných kvapiek

4. Nežiadúce účinky

4.1. malé dávky

4.1.1. blokáda žliaz

4.1.2. horúca koža a suchá koža

4.2. stredné dávky

4.2.1. mydráza

4.2.2. tachykardia

4.2.3. porucha videnia na blízko

4.3. vysoké dávky

4.3.1. kóma, halucinácie

5. Acetylcholín

5.1. muskarínové účinky

5.1.1. Receptory

5.1.1.1. M1

5.1.1.1.1. Charakteristika

5.1.1.1.2. Lokalizácia

5.1.1.1.3. Účinky

5.1.1.2. M2

5.1.1.2.1. Gi protein

5.1.1.2.2. Lokalizácia

5.1.1.2.3. Účinky

5.1.1.3. M3

5.1.1.3.1. Gq protein

5.1.1.3.2. aktivuje sa IP3 cesta

5.1.1.3.3. Účinky

5.1.1.4. M4

5.1.1.4.1. Gi protein

5.1.1.4.2. znižuje sa cAMP

5.1.1.4.3. v CNS

5.1.1.5. M5

5.1.1.5.1. Gq protein

5.1.1.5.2. aktivuje sa IP3 cesta

5.1.1.5.3. v CNS

5.2. nikotínové účinky

5.3. Syntéza

5.3.1. aktívny transport cholínu do bunky

5.3.2. cholín-acetyltransferázou vzniká acetylcholín

5.4. Degradácia

5.4.1. acetylcholinesterázou sa štiepi acetylcholín

5.5. Skladovanie

5.5.1. Ukladá sa vo vezikulách

6. Oxybutynin, tolterodin, darifenacin, solifenacin

6.1. Použitie u inkontinencie moču

6.2. inhibícia mikcie

6.3. nevýhodou sú nežiadúce účinky PL

6.3.1. sucho v ústach

6.3.2. obstipácia

6.3.3. rozmazané videnie

7. Kvartérne amoniové soli

7.1. Neprechádzajú do CNS

7.2. blokujú M-receptory

7.2.1. blokujú aj N-receptory vo vegetatívnych gangliách

7.3. ipratropium,tiotropium

7.3.1. kvartérna amóniová soľ

7.3.2. na inhaláciu

7.3.3. chýba mu centrálne účinky

7.3.4. vo forme inhalačného roztoku(aerodisperzia) alebo prášku

7.3.5. liečba astmy, CHOCHP, alergickej rinitídy