Словосполучення - два і більше повнозначних слова (головне + залежне)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Словосполучення - два і більше повнозначних слова (головне + залежне) by Mind Map: Словосполучення - два і більше повнозначних слова (головне + залежне)

1. види

1.1. іменні (головне слово)

1.1.1. іменник

1.1.1.1. високий будинок

1.1.2. прикметник

1.1.2.1. дорожчий за золото

1.1.3. числівник

1.1.3.1. десятий за списком

1.1.4. займенник

1.1.4.1. хтось із друзів

1.2. дієслівні

1.2.1. дієслово

1.2.1.1. читати з монітора

1.2.2. дієприкметник

1.2.2.1. записаний у блокнот

1.2.3. дієприслівник

1.2.3.1. пройшовши повз магазин

1.3. прислівникові

1.3.1. прислівник

1.3.1.1. особливо весело

2. функції

2.1. служить для вираження будь-якого поняття

2.2. називає предмет чи явище

3. на відміну від речення

3.1. не виражає закінченої думки

3.2. не має інтонаційного завершення

4. не є словосполученнями

4.1. підмет і присудок

4.1.1. Іде дощ.

4.2. іменник чи займенник з прийменником

4.2.1. наді мною, під деревом

4.3. однорідні члени речення

4.3.1. дощ і вітер

4.4. стійкі сполучення слів (власні назви, фразеологізми)

4.4.1. Чорне море, витрішки продавати

4.5. складені форми слів

4.5.1. буду працювати, найбільш підготовлений

5. за будовою

5.1. прості(непоширені)

5.1.1. холодна вода

5.2. складні (поширені)

5.2.1. багато відповідей на запит

6. вид зв'язку

6.1. узгодження

6.1.1. залежне слово ставиться у тому ж роді, числі і відмінку, що й головне

6.1.1.1. невеликий твір

6.2. прилягання

6.2.1. лише за змістом (залежне слово виражене прислівником,дієприслівником чи неозначеною формою дієслова)

6.2.1.1. приплив швидко

6.3. керування

6.3.1. за допомогою прийменника чи без прийменника (залежне слово ставиться у тому ж роді й відмінку, якого вимагає головне, але при зміні головного залежне не змінюється)

6.3.1.1. підійшов до берези, свято осені