Інформаційні системи та технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні системи та технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи та технології в обліку

1. Фази оброблення

1.1. І

1.1.1. Первинний облік, складання первинних документів

1.2. ІІ

1.2.1. Складання проводок

1.3. ІІІ

1.3.1. Зведений синтетичний облік

2. Забезпечувальна частина АІС

2.1. Інформаційне забезпечення

2.1.1. Документи, інформаційна база

2.2. Програмне

2.2.1. Пакети прикладних програм для

2.3. Технічне

2.3.1. Обчислювальна техніка, офісне та комунікаційне обладнання, пристрої мультимедіа тощо

2.4. Правове

2.4.1. Сукупність норма, виражених у нормативних актах

2.5. Математичне

2.5.1. Економіко-математичні методи, моделі, алгоритми

2.6. Організаційне

2.6.1. Власний апарат управління

3. Типи організації автоматизованих інформаційних систем обліку

3.1. Міні-бухгалтерія

3.2. Інтегровані системи бухгалтерського обліку

3.3. Програмні інструментальні системи

3.4. Комплекси бухгалтерських автоматизованих робочих місць

3.5. Створені на замовлення системи

3.6. Корпоративні

4. Класифікація ІС

4.1. За масштабністю

4.1.1. Групові

4.1.2. Корпоративні

4.1.3. Глобальні

4.2. За сферою застосування

4.2.1. Системи обробки трансакцій

4.2.2. Підтримки прийняття рішень

4.2.3. Інформаційно-довідкові

5. Організовується і ведеться робота в напрямах:

5.1. Виявлення інформаційних потреб

5.2. Добір джерел інформації

5.3. Збір інформації

5.4. Опрацювання інформації

5.5. Надання інформації споживачам

6. Роль технологій

6.1. Дають змогу підняти управління підприємствами на якісно новий ступінь

6.2. Підвищити ефективності використання ЕОМ

6.3. Покращення якості оброблюваної інформації

6.4. Створення нових інформаційних технологій

6.5. Працівники мають змогу викоyати більший обсяг робіт - економія часу